Här är regeringens CSRD-förslag – vill lägga kraven på EU:s miniminivå

EU Regeringen föreslår att de nya kraven på hållbarhetsredovisning, CSRD, läggs på EU:s miniminivå. Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet då det innebär mindre administration samt längre implementeringstid för många företag.

Här är regeringens CSRD-förslag – vill lägga kraven på EU:s miniminivå
Nu har regeringen lämnat sin lagrådsremiss med förslag på hur CSRD ska implementeras i svensk lagstiftning. Foto: Adobe Stock.

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om att omkring 1000 företag inte vet om de omfattas av EU:s nya krav på obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD. Orsaken har varit att regeringen fortfarande inte kommit med ett besked om hur direktivet ska införlivas i svensk rätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men nu har regeringen kommit med ett bud. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att de nya kraven läggs på EU:s miniminivå. Det innebär att de omkring 1 000 bolagen som svävat i ovisshet får längre tid på sig att implementera kraven.

Bakgrunden till ovissheten handlar om att EU-kommissionen i december 2023 ändrade gränsvärdet för vilka företag som omfattas av kraven i syfte att minska kostnaderna och regelbördan. Detta genom att höja storlekskriterierna för vad som definieras som mikroföretag, små- och medelstora företag och stora företag i EU:s redovisningsdirektiv.

Svenskt Näringsliv, som har önskat att kraven läggs på EU:s miniminivå, välkomnar de förslag som regeringen nu lämnat. I ett uttalande skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert inom finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv, att att CSRD utgör mycket omfattande och kostsamma rapporteringskrav.

”Sammantaget innebär därför de lättnader som regeringen nu föreslår en välbehövlig regelförbättring som kommer att underlätta implementeringen och sänka den administrativa bördan för många företag. Vikten av att de genomförs kan därför inte nog understrykas” skriver hon.

I regeringens förslag ska stora börsnoterade företag med över 500 anställda tillämpa de nya reglerna närmast efter den 1 juni 2024. För företag i denna storlekskategori som inte har brutet räkenskapsår blir det första rapporteringsåret 2025 och inte 2024. Övriga stora företag ska tillämpa de nya kraven närmast efter den 31 december 2024

Samtidigt höjs gränsvärdet för nettoomsättning från nuvarande 350 till 550 miljoner kronor. Gränsvärdet för balansomslutning höjs från 175 till 280 miljoner kronor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.