Analys: Här är plastriskerna företag måste hantera

Plast En ny analys visar att företag står inför ett stort antal kommande företagsrisker kopplade till produktion, försäljning och hantering av plast.

Analys: Här är plastriskerna företag måste hantera
Foto: Adobe Stock

I en ny analys av företagens plastrisker konstateras att företag som tillverkar, säljer eller på andra sätt hanterar plast i sin värdekedja står inför ett stort antal företagsrisker. Riskerna omfattar fysiska risker, risker kopplade till nya regler, juridiska konsekvenser samt risker för förlorat anseende. Det är enligt Planet Tracker viktigt för varje företag att noggrant bedöma sin din riskexponering kopplad till plast.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En av de mest påtagliga fysiska riskerna är enligt organisationen Planet Tracker, som gjort analysen, det stora koldioxidavtrycket från plastproduktionen. Också juridiska risker utgör också en betydande utmaning för plastföretag. Giftiga utsläpp och kemiska tillsatser i plasten har dokumenterade skadliga effekter på både människors hälsa och miljön. Företag som hanterar plast anses också stå inför hot om anklagelser för ”greenwash”.

Planet Tracker anser slutligen också att investerare och långivare står inför svåra beslut. Man skriver bland annat de kommer att behöva bedöma om den nuvarande riskpremien kopplad till företags produktion, användning och hantering av plast verkligen återspeglar det väntat ökade regleringstrycket och de rättstvister kring plast som förväntas uppstå framöver.

Lista: Här är företagens plastrisker

1. Fysiska risker

• Plast har ett stort koldioxidavtryck och släppte ut 1,8 miljarder ton växthusgaser år 2019 vilket var 3,4 procent av de globala utsläppen. Utsläppen från plast beräknas mer än fördubblas fram till 2060. Intensiteten av utsläppen per producerat ton plast kommer att minska. Den minskninge kommer dock inte vara tillräcklig när plastproduktionen som väntat kommer att tredubblas.

2. Juridiska risker

• Gifter kopplade till plastproduktion och användning är vanliga och kända för att påverka människors hälsa och miljön. Vissa av de kemiska tillsatserna som används i plast är kopplade till skadliga hälsoeffekter som till exempel infertilitet, utvecklingsrubbningar och metaboliska störningar.

• Ansvarsfall kopplade till plastförorening förväntas öka. Det beräknas att de samhälleliga kostnaderna förknippade med giftiga plasttillsatser mellan 2022 och 2030 kommer att överstiga 100 miljarder dollar årligen globalt.

• Kostnader från rättsliga tvister om plast förväntas öka med över 20 miljarder dollar mellan 2022 och 2030, för att sedan öka ytterligare efter 2030.

3. Varumärkesrisker

• Greenwashing, där företag framställer sig själva som mer miljövänliga än de egentligen är, har blivit mycket sofistikerat och hotar företagens och investerarnas rykte. Planet Tracker skriver att man noterar att vissa stora företag nu ser anklagelser för greenwash som en betydande risk.

• Varumärkesrisker med att göra affärer med, eller investera i, företag som uppfattas som stora plastförorenare. När medvetenheten om plastförorening ökar kan en koppling till dessa förorenare bli en belastning, precis fossilsektorn och tobakssektorn varit länge.

4. Omställningsrisker

• Engångsförpackningar orsakar externa kostnader för cirka 40 miljarder dollar årligen. Denna siffra överstiger sannolikt hela förpackningsindustrins totala vinster.

• Vissa dessa kostnader förväntas bäras av företag genom ett utökat producentansvar eller system för återlämning av förpackningar.

• Sedan 2013 har det märkts en märkbar ökning av nya nationella regleringar för att bekämpa plastförorening. Under 2020 skedde en betydande nedgång, vilket möjligen kan kopplas till COVID-19. Framåt förväntas regleringarna att öka, särskilt om det globala plastavtalet som nu förhandlas blir skarpt år 2024 som planerat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.