Här är färdplanen som ska göra svensk livsmedelsbransch hållbar

Livsmedel Genom konkreta mål och åtgärder ska en ny färdplan, som samlar några av Sveriges största livsmedelsproducenter, bana vägen för en hållbar livsmedelsbransch.

Här är färdplanen som ska göra svensk livsmedelsbransch hållbar
En ny färdplan ska staka ut vägen för en hållbar livsmedelsproduktion. Foto: Adobe Stock.

Färdplanen är en del av initiativet Hållbar Livsmedelskedja, som Världsnaturfonden WWF leder. Initiativet startade 2015 och består idag av 15 medlemmar, där bland annat ICA, Coop, Orkla Foods och Axfood ingår.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Färdplanen, Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja, innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter.

Syftet är att den ska sätta en gemensam agenda för hela den svenska livsmedelsbranschen och initiativtagarna välkomnar att fler ansluter sig.

Det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat.

Christina Snöbohm, WWF

– Svenska livsmedelsaktörer vill, och måste vara en del av lösningen. Att företagen har enats om en gemensam färdplan som tar ett brett grepp om hållbarhetsfrågan är fantastiskt men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat, säger Christina Snöbohm, på WWF och programsamordnare för Hållbar Livsmedelskedja i en kommentar.

Fakta

Kort om färdplanen

Klimatet

För klimatet innehåller färdplanen mål för medlemsföretagen att till år 2030 minska klimatavtrycket längs hela värdekedjan för att bidra till Parisavtalets 1,5 gradersmål. Detta genom energieffektiviseringar, fossilfri energi, fossilfria transporter samt att minska matproduktionens klimatpåverkan.

Biologisk mångfald

För att minska livsmedelsproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden sätter färdplanen mål om att företagens negativa påverkan ska minska till 2030 på land, hav och i sötvatten, samt mål för restaurering. Bland annat ska det ske genom att inga råvaror i företagens värdekedjor ska komma från områden som avskogats efter år 2020.

Resurseffektivitet

Färdplanen sätter också upp mål för att medlemsföretagen ska öka sin resurseffektivitet och prioritera cirkulära system samt material från förnybara källor. Bland annat genom återvinningsbara förpackningar, samt att halvera matsvinnet till 2030.

Djurvälfärd och mänskliga rättigheter

Vad gäller djurvälfärd sätter färdplanen särskilda mål för behandling av djur och användning av antibiotika. När det kommer till mänskliga rättigheter ska företagen, enligt färdplanen, senast 2025 ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.

Färdplanen tydliggör hur företagen, var och en och tillsammans, ska arbeta för att öka andelen hållbara livsmedel och fasa ut mindre hållbara alternativ. Utifrån sina verksamheter ska företagen omsätta planen i konkreta mål och åtgärder.

– Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan förändra hela livsmedelskedjan och forma en hållbar livsmedelskedja för framtida generationer, kommenterar Cecilia Isaksson, från Orkla Foods Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.