Här är EU:s kravlista inför Cop28

Cop28 Öka takten i klimatarbetet, stoppa alla fossila subventioner, öka satsningarna på förnybar energi och återställ biologisk mångfald. Det är, kortfattat, några av EU:s krav på det kommande klimattoppmötet COP28. I varje fall enligt den resolution som EU-parlamentets miljöutskott röstade igenom på tisdagen.

Här är EU:s kravlista inför Cop28
Envi röstade om FN:s klimattoppmöte Cop28. Foto: EU-parlamentet

EU:s miljöutskott Envi röstade på tisdagen igenom den resolution som beskriver EU:s krav på åtgärder som man ska föra på FN:s klimatkonferens Cop28. Enligt resolutionen kommer EU under förhandlingarna att uppmana alla utvecklade länder att säkerställa att årets mål för klimatfinansiering på 100 miljarder dollar uppnås. Man vill också arbeta för att detta mål höjs efter år 2025. Enligt resolutionen kommer EU också arbeta för en dedikerad finansieringsmekanism inom unionen som ska möjliggöra att EU kan uppfylla sitt åtagande om klimatfinansiering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I resolutionen vill EU också göra fonden för ”loss&damage” operativ och skriver att alla stora utsläppsländer bör vara redo att bidra ”sin rättvisa del” till fonden.

56 röster för resolutionen – 9 mot

Ett annat krav som ställs i resolutionen är ett återställande av biologisk mångfald och en uppmaning till alla sektorer att bidra inom det området. Slutligen kommer EU enligt resolutionen att uppmana specifika sektorer att bekämpa plastföroreningar, hantera klimat- och miljöpåverkan från textilindustrin, ytterligare minska metanutsläppen samt att minska utsläppen i sjöfarten, flygtrafiken, jordbruket och försvaret.

Resolutionen röstades igenom i Envi med 56 röster för, 9 röster mot och 1 nedlagd röst. Andra krav som EU-kommer att driva om resolutionen går igenom slutomröstningen i EU-parlamentet den 20-23 november är ett globalt avskaffande av alla direkta och indirekta subventioner för fossila bränslen och en tredubbling av investeringar i förnybar energi.

Samtliga svenska parlamentariker i miljöutskottet Envi – Malin Björk (V), Heléne Fritzon (S), Pär Holmgren (MP), Karin Karlsbro (L), Jessica Polfjärd (M), och Emma Wiesner (C) röstade för resolutionen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.