Här är de miljösämsta myndigheterna

Inte ens var tionde myndighet får full pott i Naturvårdsverkets rankning av statens miljöarbete.
– Egentligen borde alla ha ett poäng från full pott, för då uppfylls kraven i förordningen, säger Tomas Chicote på Naturvårdsverket.

Här är de miljösämsta myndigheterna

Få myndigheter uppfyller kraven på att ha ett aktivt miljöledningsarbete, visar undersökningen. 11 av 194 verksamheter får full pott, samtidigt når tolv myndigheter inte ens upp till mer än hälften.

– Många myndigheter uppfyller inte de krav som finns på miljöarbetet. Det är till exempel förvånande att så få myndigheter är miljöcertifierade trots att det finns krav på att alla myndigheter med betydande miljöpåverkan bör certifieras, säger Tomas Chicote, projektledare på Naturvårdsverket.

Men det mest intressanta tycker han är att alla myndigheter egentligen borde få 14 poäng i rankningen, då uppfylls de krav som ställs i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter.

– Det extra kravet är att vara certifierat enligt Iso 14001 eller Emas, men det är ett bör-krav och inget skall-krav, konstaterar Tomas Chicote.

Mäta = förbättra

Han menar att det myndigheterna mäter också förbättras. Dock har koldioxidutsläpp från resor och transporter samt energianvändning stigit jämfört med tidigare år. Undersökningen visar att 98 procent av myndigheterna har identifierat verksamhetens miljöpåverkan, 89 procent har upprättat miljömål men endast 77 procent följer upp sina mål.

Fakta

Lägs rankade myndigheterna

Poäng inom parentes. Max: 15

Lägst rankade:

* Länsstyrelsen i Blekinge (8)

* Statens skolinspektion (8)

* Trafikanalys (8)

* Myndigheten för yrkeshögskolan (7)

* Riksarkivet (7)

* Försvarshögskolan (5)

* Kungliga Konsthögskolan (5)

* Statens historiska museer (5)

* Konstnärsnämnden (4)

* Högskolan i Skövde (2)

* Folke Bernadotteakademien (utebliven rapportering) 0

* Statens museer för världskultur (utebliven rapportering) 0

Högst rankade:

• Göteborgs universitet (15)

• Kemikalieinspektionen (15)

• Lantmäteriet (15)

• Naturvårdsverket (15)

• Skogsstyrelsen (15)

• Statens jordbruksverk (15)

• Statens maritima museer (15)

• Statens veterinärmedicinska anstalt (15)

• Strålsäkerhetsmyndigheten (15)

• Sveriges geologiska undersökning (15)

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (15)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.