Här är bubblarna som tar över efter klimatet

Mat, energi och föroreningar. Det är frågorna som framöver tar ett kliv upp på agendan.

Här är bubblarna som tar över efter klimatet

Klimatfrågan har gjort att miljödiskussionen lyfts på agendan världen över. Det är få företag som inte sätter klimat som nummer ett när det gäller miljö- och samhällsutmaningar idag. För bara några år sedan var ” väder” en ickefråga.

Men klimatet är inte lika hett längre. Efter att ha debatterats i flera år svalnar intresset. Kanske finns det inte längre något att debattera, nu handlar det ju om att agera på den kunskap som finns.

Nu är fokus på väg att flyttas mot energianvändning och förnybara energikällor, enligt Miljö & Utvecklings krönikör Mia Torpe, miljöchef på Hsb, som trendspanat på sommarens Almedalen. Uppstickare är även farliga ämnen och bevarandet av biologisk mångfald, samt tillväxt kontra välfärd och hur vi använder jordens resurser långsiktigt och rättvist.

Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden, tror också att energi kommer att bli en viktigare fråga framöver, men också att miljö och hälsa knyts ihop än tydligare.

– Diskussionen kommer att handlar om klimat, mat och energi. Den här trojkan är tätt sammanbunden och även väldigt knuten till vår hälsa, menar Håkan Wirtén.

Ytterligare en bubblare är föroreningar, bland annat i Östersjön.

– Det pratas väldigt lite om det här, men vi har 20 gånger mer tungmetaller i Östersjön än i Nordatlanten. Hur många vet om det och hur det påverkar oss!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.