Utredaren: Sätt intäktsgarantier för biodrivmedel

Skog Nu har utredare Lena Ek överlämnat bioekonomiutredningens slutbetänkande till regeringen. I utredningen föreslås totalt 6 mål och 17 åtgärder för en "hållbar bioekonomistrategi".

Utredaren: Sätt intäktsgarantier för biodrivmedel
Nu har utredare Lena Ek presenterat bioekonomiutredningens slutbetänkande Foto: Adobe Stock.

På fredagen överlämnade utredare Lena Ek bioekonomiutredningen slutbetänkande, ”En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle”, till Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Uppdraget, som tillsattes av den förra regeringen, var att komma med förslag på en nationell strategi för en ”hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi”.

I utredningen föreslås att regeringen vart fjärde år beslutar om handlingsplaner, med hjälp av underlag från privata och offentliga aktörer, samt från civilsamhället.

Förelår 6 mål och 17 åtgärder

Utredningen förslår också en 6 mål för svensk bioekonomi till 2040, bland annat att bioekonomins förädlingsvärde ska ha ökat med 60 procent samt att exportvärdet ska ha ökat med 100 procent.

För att nå målen föreslår utredningen 17 åtgärder som behöver ”genomföras så snart som möjligt”, redan innan beslut om en första handlingsplan. Åtgärderna omfattar allt från indikatorsystem, uppföljning och utvärdering, nya statistikuppdrag till satsningar på kunskapsuppbyggnad.

– Regeringens mål är att Sverige ska ha en hållbar och växande bioekonomi som ligger i framkant. Nu får vi ett omfattande underlag med detaljerade förslag att se över i mer detalj för att uppnå just detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en kommentar.

Fakta

Målnivåer för bioekonomin

 • Bioekonomins förädlingsvärde har ökat med 60 procent
 • Bioekonomins substitutionsnytta har ökat med 50 procent
 • Bioekonomins exportvärde har ökat med 100 procent
 • Inhemsk produktion av förnybara drivmedel som andel av drivmedelsbehovet inom transportsektorn, exklusive el, uppgår till 90 procent
 • Minst 50 procent av regionerna har ökat antal förvärvsarbetande inom bioekonomin med minst två procent
 • Minst 85 procent av regionerna har ökat förädlingsvärdet inom bioekonomin med minst 60 procent.

Fakta

17 förslag på åtgärder

 • Intäktsgarantier för inhemsk produktion av flytande förnybara drivmedel och mellanprodukter.
 • Plan för industriellt träbyggande och ökad träanvändning.
 • Styrmedel för att främja biobaserade lösningar.
 • Delning av data om biobaserade restströmmar.
 • Försörjningsanalys av Sveriges samlade behov av försörjningskritiska biobaserade varor och tjänster.
 • Utöka stöd för upphandling av samhällskritiska biobaserade lösningar.
 • Förläng och utveckla Klimatklivet för en stärkt försörjningsförmåga.
 • Inkludera bioekonomiresultat i de regionala villkorsbesluten.
 • Främja regionala nätverk inom bioekonomi.
 • Utöka risk- och sårbarhetsanalyser.
 • Involvera berörda myndigheter i arbetet med bioekonomistrategi.
 • Fler svenska bioekonomiexperter i EU:s institutioner.
 • Etablera samverkan mellan nationella strategier.
 • Etablera bioekonominätverk inom EU.
 • Stöd till test- och demonstrationsmiljöer för biobaserade lösningar.
 • Ökad satsning på tvärvetenskap och tvärsektoriell kunskapsuppbyggnad.
 • Etablera en nationell tvärvetenskaplig forskarskola.

Slutbetänkandet får ris och ros

Reaktionerna på slutbetänkandet är blandade. Skogsindustrierna välkomnar förslagen som de beskriver som ”en central del i arbetet för fossilfrihet och klimatmålen”.

– Det är efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi på plats. Motsvarigheter finns redan idag i flera av våra konkurrentländer runtom i Europa. Jag hoppas och tror att detta kan stärka Sveriges konkurrenskraft inom området och ge en stabil grund för det fortsatta arbetet, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna i en kommentar.

Även Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar utredningens förslag.

– Nu ser vi fram emot att politiken gör verkstad av förslagen. Det är till exempel självklart att ett land som Sverige borde ha en handlingsplan för ökad träanvändning, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna i en kommentar.

”Behovet av bioråvara i Sverige kommer att mångdubblas”

Kemikoncernen Perstorp Group är också över lag positiv till utredningens förslag, men menar att en central fråga inte får svar – hur industrins behov av bioråvara ska tillgodoses.

En åtgärd, som Perstorp Group själva förslår, är att utforma styrmedel så att även andra likartade förnybara energiprodukter än de föreslagna, primärt storskalig biogasproduktion, kan ta del av intäktsgarantin.

– Behovet av bioråvara i Sverige kommer att mångdubblas de närmaste åren, kommenterar Cecilia Svensson, Chef för Kommunikation och Hållbar Transformation för Perstorp.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.