Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Här är årets nyheter i miljölagarna 2020

JURIDIK Den 1 januari 2020 trädde flera ändringar inom miljölagstiftningen i kraft. Karin Forsman, JP Miljönet, sammanfattar de viktigare ändringarna, som bland annat rör klimatbonusbilar och avfall. JP Miljönet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt.

Här är årets nyheter i miljölagarna 2020
Nytt år - nya ändringar i miljölagstiftningen. Karin Forsman sammanfattar de viktigaste. Foto: StockAdobe

Karin Forsman.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Karin Forsman listar tre viktiga ändringar i miljölagstiftningen. Bland annat höjs de tillåtna utsläppen av koldioxid för klimatbonusbilar och miljöbalken ändras för att anpassas till avfallsdirektivet.

Fakta

Juridiknyheter i samarbete med JP Infonet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Vid årsskiftet trädde ändringar i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar i kraft. Ändringarna innebär bland annat att en klimatbonus kan ges även för bilar som tidigare godkänts men som efter godkännandet har ändrats och sedan godkänts vid en så kallad registreringsbesiktning. Gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut har även ändrats från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer.

Utökat ansvar för Naturvårdsverket

Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) har antagit ett globalt styrmedel för utsläpp från flygverksamhet, kallat Corsia. Regelverket innefattar övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp. Som ett led i genomförandet av Corsia har förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter ändrats från och med 1 januari 2020.

Ändringen innebär att Naturvårdsverket utses till den ansvariga myndigheten för verifiering och rapportering av utsläppsdata från flygverksamhet i enighet med Corsia.

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

I syfte att förbättra genomförandet av EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ändrades miljöbalken (1998:808) vid årsskiftet. Ändringarna innebär bland annat att en verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig bara får tillåtas om det finns skäl att anta att behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kapitlet miljöbalken.

Det anges nu även att avfall ska hanteras så att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön och det har införts vissa exempel på omständigheter som särskilt ska beaktas. Vad som är en biprodukt har dessutom förtydligats så att lydelsen i miljöbalken bättre motsvarar den i direktivet.

Det har även införts ett krav på att ett tillstånd att behandla avfall ska innehålla villkor för avslutande av verksamheten och efterbehandling.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.