Hanna Westerén (S): Vi tar höjd för fördubblad elproduktion

Valet 2022 Socialdemokraterna är andra parti att svara på Miljö & Utvecklings enkät inför valet 2022. Hanna Westerén (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, svarar dock bara på fyra av frågorna – den om ny miljölagstiftning avstår Socialdemokraterna från att besvara.

Hanna Westerén (S): Vi tar höjd för fördubblad elproduktion
Hanna Westrén (S). Foto: Pressfoto

1. Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter?

Vi tror inte på klimat- och miljöskatter som ett bra och stabilt sätt att finansiera välfärden, men de ska givetvis vara med i diskussionen om en skattereform. Vi har gjort tidsbegränsade förändringar i drivmedelsbeskattningen och andra insatser för att vanligt folk ska kunna hantera de prisstegringar som kommit genom Ukrainakriget. Samtidigt måste arbetet för en fossilfri fordonsflotta givetvis fortsätta, Sverige ska klara sina klimatmål!

FAKTA

Miljö & Utvecklings valenkät 2022

  • Alla riksdagspartier har fått svara skriftligt på samma fem frågor om miljöpolitik.
  • Vi publicerar svaren i den ordning partierna sitter i kammaren, från vänster till höger. Publiceringarna sker löpande under veckorna fram till Almedalen.
  • De fem frågorna är:
  1. Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter?
  2. Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken?
  3. Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt?
  4. Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur?
  5. Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Nu i maj läggs en proposition om BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning.  BNP-indexering är bra för att upprätthålla förändringstrycket hos en skatt.

1. Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken?

Vi ber att få återkomma till detta när vi närmar oss valet.

3. Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt?

Vi behöver bygga ut elproduktionen i hela landet. Vindkraften, särskilt den havsbaserade vindkraften har en enorm potential. Men också andra energislag kommer att behöva byggas ut. Vi tar höjd för en fördubblad elproduktion de kommande decennierna.

Vi behöver samtidigt förstärka elnäten för att förbättra överföringen från norr till söder. Vi tredubblar nu investeringarna i elnäten, och kommer investera 100 miljarder kronor de kommande tio åren.

4. Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur?

Regeringen stöttar redan idag kommuner i deras hållbarhetsarbete. Till exempel föreslår Regeringen i budgeten för 2022 att stödet till kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, vilket även kan bidra till att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår även en förstärkning av myndigheternas kunskapshöjande insatser kopplat till klimatförändringar med 62 miljoner kronor nästkommande år och 25,75 miljoner efterföljande år.

5. Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Vi måste bland annat förbättra reningen av vårt avloppsvatten och minska de utsläpp som leder till övergödning och försurning. Detta har vi kommit en bit på vägen men måste aktivt jobba vidare på. Detta bland annat genom att driva på för strängare kemikalielagstiftning i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen. Vi behöver även satsa på att återställa i möjligaste mån miljön i Östersjön.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.