Handlingsplan för grönare flyg

LFV, flygtrafikledningstjänsten och Stockholm-Arlanda Airport, tillsammans med SAS har tagit fram en handlingsplan för att minska miljöpåverkan för det svenska flyget. Den 10 april införs Eco decend, som syftar till att anpassa flygplanens fart så att miljöpåverkan minskas. Den 8 maj införs kontinuerligt sjunk på Arlanda. Det innebär att fler Gröna inflygningar kan göras i lågtrafik och sparar omkring 160 kilo bränsle och 400 kilo koldioxid per landning. Rakaste vägen över Sverige införs under det närmaste året. Flygplan som flyger över norra Sverige kan fritt välja flygväg.

Några konkreta mål är:

8 av 10 inflygningar ska vara gröna 2012.

8 av 10 överflygningar ska flyga rakaste vägen 2012.

Kötiden på Arlanda ska minskas med 50 % till 2010.

SAS ska minska sina utsläpp av koldioxid med 20 % till 2020. ( det skrev M&U om igår)

– Flygsäkerheten har alltid högsta prioritet. Men i fortsättningen kommer miljökraven att vara den starkaste drivkraften för att införa nya lösningar. Det är en genomgripande förändring mot tidigare, säger Thomas Allard, direktör för LFV flygtrafikledningstjänsten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.