Handel och transport samarbetar för minskade utsläpp

Minskad handel och transport skulle leda till stagnation istället för globalt välstånd. Detta är ett av budskapen i den gemensamma rapporten från Svensk handel och Transportgruppen.

Syftet är att se på samband mellan transporter av butiksvaror, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt på en ny nivå.

Rapporten pekar på att klimatdebatten inte enbart kan fokuseras på transporter, utan borde fokuseras mer på varuproduktion och inköpare. Detta eftersom det visade sig att de stora utsläppen fanns inom produktionen.

Livscykelanalyser har gjort på 22 vanliga detaljhandelsvaror, för att utreda hur stor del av varornas totala koldioxidutsläpp som härrör från transporter.

Rapporten Transporter och handel – viktigt för välståndet och miljön, har utarbetats av Handelns Utredningsinstitut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.