Han vill satsa 100 miljoner kr på laddstolpar

Aktuellt Hellre morötter än piskor, inga ökade skatteuttag och viktigt att klimatpolitikens effekter går att mäta för att kunna välja åtgärder med störst effekt. Det var några av huvudpunkterna när Miljö & Utveckling frågade ut moderaterna om klimatpolitik. Men klimatpanelens två experter var kritiska till att det går alldeles för långsamt med Moderaternas politik och att det är i princip omöjligt att rättvist utvärdera klimatpolitik.

Han vill satsa 100 miljoner kr på laddstolpar

Moderaterna var först ut på måndagen när Miljö & Utveckling startade Almedalsveckans utfrågning av alla riksdagspartier om deras klimatpolitik. Efter varje utfrågning analyserade klimatpanelens två experter partiernas politik och hur den kan blir bättre.

Moderaternas viktigaste klimatpolitiska förslag vilar på två ben, transporter och tung industri. Moderaterna vill bland annat satsa 100 miljoner kronor på laddningsstationer som bidrar till att tung trafik kan elektrifieras och driva på minskade fossila utsläpp i transportsektorn.

Men flygresorna är mer problematisk, menar Moderaterna.

– Flygresorna är svårast att ställa om, tyvärr kommer den olja som bränns i framtiden förmodligen finnas i flygplanen.

Andra benet i Moderaternas politik är utsläppen från den tunga industrin. Där ligger moderaternas fokus på att finansiera en strategi för kolidoxidlagring, klimatavdrag och att satsa mer pengar på klimatforskning.

Men när Miljö och utveckling ställde frågan om vad målet är med åtgärderna för tung industri blev Jesper Skalberg Karlsson svaret skyldig.

– Det enda målet är noll utsläpp 2045 men förhoppningsvis ser vi resultat redan 2035. Det handlar om fyra fem stora industrier som behöver ställa om men det kommer att ta tid. Vi i Sverige ligger lite efter i jämförelse med de nordiska länderna. Det kommer att krävas ordentliga tekniksprång för att vi ska kunna ta ett omfattande kliv framåt.

Hur har då Moderaterna säkrat att deras föreslagna åtgärder räcker till för att nå målen, undrade Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm. Men där har Moderaterna inte gjort någon egen analys utan hänvisar till att det är den nyligen breda partiöverenskommelsen om ett klimatpolitiskt råd som ska utvärdera effekterna.

– Det är bättre att någon annan granskar oss och våra förslag, konstaterade

Jesper Skalberg Karlsson.

Med Moderaternas idé med ett verktyg för klimatnyttoberäkning, som ska analysera vilka effekter en åtgärd leder till samt tydliggöra kostnaden för den, så ska klimatpolitiken bli mer effektiv och ”ge mer pang för pengarna” som Jesper Skalberg Karlsson uttryckte det. Men när detta verktyg skulle kunna vara klart finns det inget tydligt svar på.

Av de tolv motioner som Klimatriksdagen lämnat fick moderaterna svara på hur de skulle rösta på tre av dem. Här är Jesper Skalberg Karlsson positiv till samordnad tågtrafik i EU.

På motionen om Sverige ska skydda kollagret i den svenska skogen som får konsekvensen att max 20 procent kan brukas var Moderaternas svar ett nej.

Hur är det då med motionen som vill införa en fossilfri finanssektor där exempelvis de svenska AP-fondernas innehav måste anpassas?

– Där svarar vi ett försiktigt ja, svarade Jesper Skalbergs Karlsson.

När det var dags för klimatpanelens analys var experterna Staffan Laestadius och Isak Stoddard eniga: med moderat politik går det alldeles för långsamt.

– Omställningen måste drivas mycket snabbare, menade Staffan Laestadius, som tog den ökade satsningen på forskningen som exempel. Det räcker inte med att vänta på nya forskningsresultat.

– Dessutom är det fruktansvärt svårt att kalkylera effekterna av olika satsningar, inte minst de dynamiska effekterna. Här tror jag inte att Moderaterna är färdigtänkta.

Men expertpanelen såg även positiva delar i Moderaternas politik.

– Klimatförändringar kräver en samhällsförändring. Se detta som en möjlighet att skapa jobb med fokus på att titta på basindustrin och våra transportsystem. Det räcker inte med massa elbilar och flyga på som vanligt, sade Isak Stoddard.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.