Han vill bryta klimatdödläget

Ett globalt koldioxidpris som får igång näringslivets gröna investeringar. Det är kärnan i förslaget som tankesmedjan Global Utmaning hoppas ska bryta dödläget inför klimatmötet i Mexiko.

Han vill bryta klimatdödläget

– Den nuvarande klimatförhandlingsprocessen är alldeles för stelbent och man kan inte komma fram annat än om alla länder har skrivit på och deras parlament har ratificerat, säger Allan Larsson som tillsammans med Måns Lönnroth skrivit rapporten An International Climate Investment Community – Breaking the Deadlock för tankesmedjan Global Utmaning.

Deras förslag går ut på att komma vidare och få till lösningar på klimatkrisen långt innan ett globalt avtal är på plats.

Kärnan i förslaget är att senast år 2020 ha höjt priset för att släppa ut ett ton koldioxid från dagens 15 euro till omkring 40 euro. Tanken är att det ska bli dyrare att investera i koldioxidintensiva tekniker och lönsammare att investera i utsläppssnåla tekniker, inklusive den omstridda CCS-tekniken. Det ska ske genom ett avtal som skapas från ett europeiskt initiativ men Allan Larssons ambition är att länderna utanför Europa ska vilja ansluta sig så att det blir ett internationellt avtal.

– Jag tror inte att man kan sitta och vänta i tio år och se om klimatförhandlingarna lyckas eller misslyckas. Man måste göra något nu på kort sikt och satsa på det viktiga, nämligen att få näringslivet att investera i ny teknik som är mer inriktad på low carbon. Vi vill gå mer direkt på det som påverkar den här typen av investeringar. Att gå från att dela bördan till att dela möjligheterna.

På turné

Rapportförfattarna har presenterat sitt förslag för EU-kommissionen i Bryssel och för franska energiexperter i Paris och kommer nu att fortsätta sin turné via London, Berlin, Peking, Washington och förmodligen Warsawa. Allan Larsson har följt med i debatten om koldioxidläckage på hemmaplan men menar att Sverige snarare är ett gott exempel på hur industrin och näringslivet klarat sig bra trots den koldioxidskatt som vi har i landet.

– Svenskt näringsliv har under lång tid varit van vid den skatten så det är inget främmande. Och vårt näringsliv har visat sig framgångsrikt. Vi vill förändra diskussionen från att handla om att en omställning skulle vara en belastning till att bli en möjlighet.

Fossila subventioner

Allan Larsson var finansminster under tidigt 90-tal och var med om att införa koldioxidskatten i Sverige. Just den skatten är enligt honom ett sätt att få till ett teknikneutralt pris på koldioxid. Ett annat sätt att få ett mer teknikneutralt och rättvisande pris på utsläpp är det nuvarande EU-systemet för handel med utsläppsrätter. Ett teknikneutralt koldioxidpris innebär ett pris som kommer upp i en sådan nivå att all teknik som behövs också är lönsam att investera i.

– Idag subventioneras fossil energi i princip med 25 euro per ton. Det beror på att den fossila energin inte bär sina egna kostnader. Subventionen kommer vi att få betala igen i framtiden i och med klimatförändringarna. Vi behöver ett pris som innefattar de externaliteter som inte räknas in i priset idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.