Kan bli nya styrmedel som gynnar återanvändning

återanvändning Vi kan vänta oss nya styrmedel framöver som stimulerar reparationer, handel med begagnade varor och uppgradering av prylar. En ny politisk utredning ska vara klar till 2017.

Kan bli nya styrmedel som gynnar återanvändning
Myrorna

Utredare blir Ola Alterå, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet. Han kommer att analysera vilka vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Tanken är att nya styrmedel ska utformas så att de stimulerar producenter, konsumenter och företag i mellanledet att satsa på handel med begagnade varor, på reparationer och uppgradering av produkter. Syftet är att skapa en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, bland annat för att begränsa konsumtionens negativa påverkan på miljön. Utredningen ska i första hand inrikta sig på produkter för konsumentmarknaden och vara klar senast den  28 februari 2017.

Enligt TV 4 vill Miljöpartiet redan idag halvera momsen för reparation av skor kläder och cyklar. De vill också att Rut-avdraget som idag gäller städning, ska kunna användas för reparationer i hemmet. Förslaget, som kostar 500 miljoner, kan bli verklighet under nästa år om partiet får igenom det i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.