Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Lucka 18 Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan
Twitter @Borglunds

Vilka var de viktigaste hållbarhetshändelserna inom ditt område för år 2018?

– Starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet vid Örebro Universitet. Med ett stort stöd av ett 20-tal företag som medverkar i utbildningen genom case, studiebesök och föreläsningar. Vi vill utbilda en ny generation hållbarhetschefer till näringslivet, säger Tommy Borglund.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför år 2019, inom ditt område?

– Filantropi och partnerskap mellan företag och organisationer växer kraftigt där givande från företag femdubblats de senaste åren. Det är partnerskap som både adresserar en viktig social eller miljömässig fråga, samtidigt som samarbetet är i linje med företagets affärsstrategi. Det ställer nya krav på både företagen och organisationerna.

Vad hoppas du på inför 2019 i ett större perspektiv?

– Ännu mer innovation kopplat till klimatfrågan, så att näringslivet kan visa att denna ödesfråga går att hantera genom ny teknik och nya arbetssätt. Energi- och resurseffektivitet kommer behöva vara i fokus här.

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Lucka 9: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Lucka 10: Nudie Jeans: ”Vi ser ett fortsatt fokus på det återvunna plagget”

Lucka 11: Esam: 2018 visade mycket drivkraft kring klimatfrågor

Lucka 12: Nordea: Bankerna behöver erbjuda lösningar inom hållbara finanser

Lucka 13: Per Bolund: 2019 ökar trenden med grönt sparande

Lucka 14: Nyamko Sabuni: Stadsomvandling är en nyckel till hållbar framtid

Lucka 15: Tess Waltenburg: Sociala medier viktigt för en hållbar utveckling

Lucka 16: Rickard Nordin: Polariseringen måste brytas

Lucka 17: Anette Nordvall: ”Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar”

Fakta

Miljö & Utvecklings julkalender 2018

En julkalender där vi samlar några av hållbarhetsbranschens proffs, som får berätta om 2018 års viktigaste händelser inom deras olika områden. Bakom varje lucka döljer sig en ny person – med spännande spaningar inför 2019.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.