Hämtar miljöinspiration från gamla byggnader

Tänk lokalt, hitta nya lösningar och titta på hur människor bott långt tillbaka i tiden. Det tror Saint Gobains forskningschef Didier Rouxs kan bidra till mer hållbart byggande.

Hämtar miljöinspiration från gamla byggnader

Under den pågående konferensen Nordbygg Ecoforum gav Didier Roux, forsknings- och utvecklingschef på globala materialkoncernen Saint Gobain, sin syn på framtidens hållbara lösningar. Företagets årliga forskningsbudget uppgår till nästan fyra miljarder svenska kronor. Ändå går det långsamt.

– Byggbranschen har alltid hittat nya lösningar, men genomslaget av innovationer tar tid.

Anledningen till det, menar han, är en komplex värdekedja med flera steg och aktörer. Men också att slutprodukten har en lång livscykel.

– Går din mobil sönder byter du ut den, men du byter inte hus.

Lösningen för att möta framtidens utmaningar med minskade naturresurser och global uppvärmning stavas renovering av befintliga byggnader. Han visar upp en bild som illustrerar vad som skulle hända om alla befintliga byggnader i Europa och USA hade byggts enligt befintliga byggstandarder. Då skulle vi spara ungefär en fjärdedel av energin som konsumeras.

Men också att hitta nya material och systemlösningar. Och att se till att innovationsprocessen går snabbt, att hitta samarbetspartners och att jobba mycket för att få ut teknikerna till användare. Han visar bilder på ultratunna transparenta lager som, när det täcker glas, kan behålla värme istället från att det läcker ut från bland annat fönster. Och elektrokrom teknik som gör att vi kan styra fönsters genomskinlighet, från helt transparent till att inte släppa genom något ljus alls. Detta kan vara ett sätt för hus i varma klimat att minska ned på behovet av värme och kyla från fossil energi.

För att innovationer ska nå framgång menar Didier Roux att man inte ska tänka globalt.

– Man måste se till de lokala behoven för att lyckas.

En stor inspirationskälla för honom när han tänker moderna tekniker är att titta på hur vi bott långt tillbaka i historien. Han nämner lerhus i Afrika som ett exempel. På natten lagrar vattnet i väggarna värme, men på dagen värms vattnet upp och en del avdunstar och kyler huset.

– Det här är exakt vad som händer med de fasförändrade materialen som vi utvecklar idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.