Halv miljard till energieffektiva kommuner

Energimyndigheten pytsar ut en halv miljard kronor till kommuner och landsting som satsar på att energieffektivisera sin verksamhet.

Satsningen på totalt 99 miljoner om året ingår i ett nytt femårigt nationellt energieffektiviseringsprogram för kommuner och landsting. Energimyndigheten handlägger stödet.

För att få stödet ska kommuner och landsting arbeta fram en strategi för hur de ska minska energianvändningen i sin egen verksamhet när det gäller fastigheter och transporter.

Strategin ska innehålla en nulägesanalys och utifrån den, mål för hur mycket energi som kan sparas fram till 2014 och 2020, både räknat i MWh och som procentuell minskning. Strategin ska även innehålla en tidssatt handlingsplan.

–Det finns en stor outnyttjad lönsam potential för energieffektivisering inom offentlig sektor, kommenterar Andres Muld, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.