nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Totalt deltog närmare 900 personer i cykelutmaningen Hälsotrampets kampanjer 2012-2014. Bland deltagarna 2012 fortsatte 73 procent att regelbundet cykla till jobbet ett år efter kampanjens slut.

Hållbart resande har sparat 95 ton koldioxid

Under tre år har Örnsköldsvik jobbat med att förändra res- och pendlingsvanor i en mer hållbar riktning. Nu har satsningen utvärderats.

  • Annons 1

Projektet Hållbart resande har under tre år arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning. Utvärderingen visar att projektet har påverkat attityden hos en stor andel av befolkningen. Däremot går det inte att säkert visa att invånarnas resvanor har förändrats.

– Att varaktigt förändra resvanor tar tid. Men om värdefulla erfarenheter från projektet tas tillvara och fortsatta satsningar införlivas i ordinarie verksamhet kan bestående effekter vara möjliga på några års sikt, menar Malin Gibrand, följeforskare från Trivector.

De utvärderade aktiviteterna beräknas tillsammans ha gett en besparing på 95 ton koldioxid under den period de genomförts. Omräknat till årsbasis skulle besparingen bli 380 ton koldioxid, då inräknat att något färre skulle hålla fast vid samma beteende. De miljömässigt effektivaste insatserna har varit pendlarparkering och hälsotrampets kampanjer.

Exempel på aktiviteter

  • Förutom ett antal cykelaktiviteter har man satsat på bättre sammanhållna cykelstråk, vägvisning, cykelbarometer och cykelparkeringar.
  • Vanebilister har fått erbjudande om att bli ”testresenärer på buss”. Bland de som testat att åka buss till jobbet har uppföljningar efter ett halvår visat att drygt 75 procent fortsatt att åka kollektivt.
  • I områden med mindre utbyggd kollektivtrafik har samåkning har stimulerats genom pendlarparkeringar och samåkningswebb.
  • Förutsättningarna att välja hållbara färdmedel i tjänsten har förbättrats.
  • Teknik och information till resfria möten har köpts in och personal har utbildats.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.