Hållbart resande har sparat 95 ton koldioxid

Hållbar utveckling Under tre år har Örnsköldsvik jobbat med att förändra res- och pendlingsvanor i en mer hållbar riktning. Nu har satsningen utvärderats.

Hållbart resande har sparat 95 ton koldioxid

Projektet Hållbart resande har under tre år arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning. Utvärderingen visar att projektet har påverkat attityden hos en stor andel av befolkningen. Däremot går det inte att säkert visa att invånarnas resvanor har förändrats.

– Att varaktigt förändra resvanor tar tid. Men om värdefulla erfarenheter från projektet tas tillvara och fortsatta satsningar införlivas i ordinarie verksamhet kan bestående effekter vara möjliga på några års sikt, menar Malin Gibrand, följeforskare från Trivector.

De utvärderade aktiviteterna beräknas tillsammans ha gett en besparing på 95 ton koldioxid under den period de genomförts. Omräknat till årsbasis skulle besparingen bli 380 ton koldioxid, då inräknat att något färre skulle hålla fast vid samma beteende. De miljömässigt effektivaste insatserna har varit pendlarparkering och hälsotrampets kampanjer.

Exempel på aktiviteter

  • Förutom ett antal cykelaktiviteter har man satsat på bättre sammanhållna cykelstråk, vägvisning, cykelbarometer och cykelparkeringar.
  • Vanebilister har fått erbjudande om att bli ”testresenärer på buss”. Bland de som testat att åka buss till jobbet har uppföljningar efter ett halvår visat att drygt 75 procent fortsatt att åka kollektivt.
  • I områden med mindre utbyggd kollektivtrafik har samåkning har stimulerats genom pendlarparkeringar och samåkningswebb.
  • Förutsättningarna att välja hållbara färdmedel i tjänsten har förbättrats.
  • Teknik och information till resfria möten har köpts in och personal har utbildats.

Fakta

Projektet Hållbart resande

Har drivits av Örnsköldsviks kommun i samarbete med, Landstinget Västernorrland, Trafikverket Region Mitt, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland samt kommunerna Härnösand, Kramfors och Nordmaling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.