Hållbarhetsredovisning: 5 viktiga trender

Hållbarhetsredovisning Fokus på det väsentliga och transparens är två av fem viktiga trender när det gäller hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning: 5 viktiga trender

Fem viktiga trender just nu när det gäller hållbarhetsredovisning:

Från mycket data till det som är viktigt

GRI (Global Reporting Initiative) släppte under förra året sin nya version av riktlinjer inom hållbarhetsredovisning, G4. Här sätts väsentlighetsaspekten (materiality) i fokus. Det innebär att företagen ska fokusera på de områden som gör störst skillnad. Vatten kan exempelvis vara viktigt om man är ett producerande företag, medan det är mindre viktigt i ett tjänsteföretag som kanske istället ska fokusera på korruption. Genom att välja och välja bort blir rapporteringen mer relevant och trovärdig.

Transparens – alla ska kunna följa och förstå

Att göra information om företaget så lättillgänglig att andra kan följa verksamheten på ett lätt sätt blir viktigare. Det räcker inte med att tillgängliggöra information för att framstå som trovärdig, konsumenter vill också kunna dubbelkolla att siffrorna stämmer ända ut i leverantörskedjan. Att ha bra och tydliga relevanta mål och nyckeltal att följa upp mot blir också viktigare för att kunna visa hur det går för företaget.

Integrerad rapportering

Att integrera hållbarhetsinformationen i årsredovisningen har det pratas om i många år. Fördelen är att redovisningen av hållbarhetsdata på ett tydligare sätt kopplas till företagets kärnaffär. Är hållbarhetsfrågorna integrerade i kärnaffären är detta ett bra sätt att redovisa på.

Lyssna på de som läser

Många företag gör intressentanalyser för att ta reda på vad målgruppen för rapporteringen vill läsa om. Det kan exempelvis göras genom enkäter där intressenterna får prioritera de områden som de anser är viktiga. Detta matchas sedan med vad man inom företaget tycker är relevanta frågor. Utifrån analysen väljer man och väljer bort vad företaget ska fokusera på och rapportera om.

Var inte rädd för färg och form

Det finns många olika sätt att rapportera på. Film och onlinebaserade rapporteringar kommer starkt. Fördelen med online är att intressenterna kan välja vilken information de vill ha och göra en alldeles egen variant av hållbarhetsrapporten.

I senaste numret av Miljö & Utveckling kan du också läsa om hur du allra bäst får genomslag för din hållbarhetsrapport. Läs också om hållbar innovation och kritiken mot miljömålssystemet. Och om Common cause som bryter mark.

Vill du också teckna en prenumeration?

Det kan du göra här

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.