Så förenklas TNFD-rapporteringen i GRI

Hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative, GRI, och Taskforce on Nature-related Financial Disclosures TNFD, fördjupar nu sitt samarbete. Så påverkas din redovisning av biologisk mångfald.

Så förenklas TNFD-rapporteringen i GRI
Foto: Adobe Stock

Under de senaste två åren har TNFD och GRI arbetat nära för att stödja utvecklingen av varandras rekommendationer och standarder. GRI har bland annat varit med och bidragit till TNFD:s rekommendationer som publicerade i september 2023. Samtidigt har TNFD varit med och bidrag till den nyligen publicerade standarden GRI 101: Biodiversity 2024.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu tillkännager GRI och TNFD ytterligare integrering mellan regelverken. Den första nyheten är ett ”interoperabilitetsdokument” mellan TNFD och GRI som ska publiceras i andra kvartalet 2024. Dokumentet ska ge en detaljerad översikt och visa var TNFD:s rekommendationer och GRI:s standarder överensstämmer med varandra. Den andra nyheten är att GRI ska publicera fallstudiker och riktlinjer för sambanden mellan naturberoenden, påverkan, risker och möjligheter inom biologisk mångfald.

I samband med nyheterna berättar de båda organisationer att de kommer att utveckla sitt samarbete vidare för att skapa ytterligare överensstämmelse mellan rekommendationerna och GRI-standarden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.