Ny lösning hjälper företag räkna bort sina flygutsläpp

Hållbarhetsredovisning Det finska oljebolaget Neste, tidigare Neste Oil, lanserar en ny lösning som erbjuder företag att ”räkna bort” sina utsläpp från flygresor.

Ny lösning hjälper företag räkna bort sina flygutsläpp
Foto: Adobe Stock

Lösningen som går under namnet ”Neste Impact” bygger på så kallad book and claim och låter företag köpa förnybart flygbränsle som garanteras att användas inom flygsektorn och ersätta fossilt jetbränsle. Neste garanterar att de sålda volymerna av förnybart flygbränsle inte används för att uppfylla bränslemandat eller andra liknande regleringskrav på användning av förnybart flygbränsle.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Book and claim är en metod som används för att påstå hållbarhet hos produkter, exempelvis inom transportsektorn, utan att faktiskt använda hållbara produkter. Metoden fungerar genom att ett företag kan ”boka” en mängd hållbara bränslen på en plats och ”påstå” deras fördelar på en annan plats. Detta möjliggör hållbarhetspåståenden utan direkt användning av den hållbara produkten, i det här fallet förnybart flygbränsle.

Varnar för greenwashing

Book and claims-system anses vara effektivt i sammanhang där det är svårt att spåra den faktiska användningen av hållbara produkter, som till exempel ”grön el” där konsumenter betalar för el producerad från förnybara källor men får sin el från det nationella nätet där det inte går att spåra den gröna elen specifikt.

Book and claim-systemet anses av många vara ett kostnadseffektivt sätt att öka produktionen av förnybara råvaror. Många kritiker anser dock att systemet uppmanar till greenwashing där företag kan hävda utsläppsminskning utan att genomföra egna åtgärder.

Kritik har också framförts mot att det inte finns någon standard eller regelverk som styr hur book and claim ska fungera. Här menar kritiker att det finns stora risker till dubbelräkning och manipulering av data. Det pågår också en debatt om huruvida book and claim kan redovisas under GHG-protokollet. SBTi anser att book and claim kan användas – men bara om det redovisas under GHG-protokollet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.