Hållbarhetsredovisning: EU-kommissionen antar nya standarder

Hållbarhetsredovisning I veckan meddelade EU-kommissionen att man har antagit European Sustainability Reporting Standards, ESRS, – ett avgörande steg mot att implementera det kommande CSRD-direktivet för hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning: EU-kommissionen antar nya standarder
Foto: Adobe Stock.

Den 31 juli antog kommissionen den den nya standarden ESRS som är tänkt att användas av alla företag som omfattas av CSRD. De nya reglerna innebär att över 50 000 företag nu blir skyldiga att tillhandahålla hållbarhetsredovisningar inom EU, vilket är en betydande ökning jämfört med de tidigare cirka 12 000 företag som var föremål för sådana krav.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

ESRS utgör en betydande uppdatering av det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) från 2014 och introducerar mer detaljerade rapporteringskrav för företags påverkan avseende miljön, mänskliga rättigheter, sociala standarder och hållbarhetsrelaterade risker.

I samband med antagandet betonade Mairead McGuinness, kommissionsledamot med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, hur viktigt detta antagande är för de kommande hållbarhetsrapporteringskraven.

– De standarder vi har antagit idag är ambitiösa och är ett viktigt verktyg för att underbygga EU:s agenda för hållbara finanser. De uppnår den rätta balansen mellan att begränsa bördan på rapporterande företag samtidigt som de gör det möjligt för företag att visa de ansträngningar de gör för att möta agendan för gröna avtal, sa Mairead McGuinness.

I en kommentar uttrycker vd:n för GRI, som är den mest använda standarden för hållbarhetsrapportering i Sverige, Eelco van der Enden, sitt stöd för antagandet. Han menar att den samstämmighet som uppnås mellan ESRS och GRI skapar en betydligt mer effektiv och enhetlig rapporteringsprocess, vilket möjliggör en smidig samverkan mellan de båda ramverken och minskar behovet av dubbelrapportering från företag.

– Vi tror på ett användarvänligt rapporteringssystem som tar upp alla hållbarhetsämnen – för effekter såväl som risker och möjligheter – på en global skala, säger Eelco van der Enden.

I och med antagandet av de nya reglerna för hållbarhetsrapportering kommer kommissionens delegerade ESRS-akt att granskas av EU-parlamentet och rådet under en tvåmånadersperiod. Båda organen har befogenhet att avslå lagen men kan inte ändra den.

När reglerna väl är implementerade kommer företag som tidigare omfattades av NFRD och stora icke-EU-noterade företag med över 500 anställda att behöva rapportera enligt ESRS för räkenskapsåret 2024, med de första rapporterna utfärdade 2025. Andra stora företag kommer att börja rapportera ett år senare. Noterade små och medelstora företag, inklusive icke-EU-noterade sådana, kommer att utfärda sina första ESRS hållbarhetsutlåtanden 2027, med möjlighet att välja bort rapporteringen i upp till två år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.