Hållbarhetsrådet avvecklas

Miljödepartementet har beslutat att avveckla Rådet för hållbar utveckling, som har sitt kansli i Umeå. Det statliga rådet som arbetar med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet avvecklas under våren. Kansliet kommer att arbeta ytterligare en tid för att fullfölja planerade aktiviteter.

Anledningen till avvecklingen är en omorganisering av hållbarhetspolitiken. Regeringen har då valt att prioritera den nybildade Hållbarhetskommissionen, ett vetenskapligt råd som kommer att ha fokus på klimatfrågan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.