Hållbarhetskriterier för biobränslen klara

Regeringens nya hållbarhetskriterier för biobränslen är här. Gröna bilisters ordförande välkomnar dem men frågar sig vem som tänker på de fossila bränslenas hållbarhet.

Hållbarhetskriterier för biobränslen klara

I veckan publicerade regeringen propositionerna Genomförande av direktiv om förnybar energi och Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Båda är ett steg i att införliva EU-direktivet om förnybar energi i svensk lagstiftning. I den första propositionen konstateras att de flesta av direktivets bestämmelser redan är genomförda i svensk lag. Nytt är dock förslaget om ursprungsgarantier för el. Genom ett elektroniskt system med bland annat unika identifieringsnummer ska konsumenterna få bättre koll på hur stor del av energileverantörens energimix som består av förnybara källor.

Högre krav

Den andra propositionen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel kan däremot komma att påverka marknaden för biodrivmedel på flera sätt. Kriterierna slår fast vad biobränslen måste uppfylla för att tillgodoräknas i EU-målet om förnybar energi.

Här finns bland annat kravet på att biodrivmedlet måste minska klimatpåverkan med minst 35 procent jämfört med fossila bränslen. Detta höjs successivt till 50 år 2017 och sedan 60 procent år 2018.

Andra krav omfattar markanvändning vid odling av biogrödor.

Tyst om fossilt

Gröna bilisters ordförande Jakob Lagercrantz välkomnar förslaget och menar att det här kan mota bort vissa bristfälliga biobränslen, till exempel det han kallar för ”fuletanol”. Samtidigt menar han att det fortfarande finns en risk för att biobränslen som är relativt sämre än sina konkurrenter importeras till EU, men att risken minskar betydligt eftersom hållbarhetskriterierna även ska styra vilka som får ekonomiskt stöd av regeringen.

Dock är Lagercrantz kritisk till att det är så tyst om de fossila bränslena.

– Det är inte rimligt att bensin och diesel gynnas genom att inte få några hållbarhetskrav alls. Vi vill se ett absolut stopp för fossila drivmedel med högre klimat- och miljöpåverkan än dagens, såsom olja från tjärsand eller från Arktis, vi vill kunna tanka garanterat diktaturfritt och kunna veta varifrån bränslet kommer, säger han.

Den nya lagen om hållbarhetskriterier föreslås träda i kraft den 1 augusti i år. Dessutom gör kriterierna att lagen om elcertifikat och lagen om skatt på energi måste anpassas, ändringar som träder i kraft 1 januari 2011.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.