Hållbarhetscheferna om sin roll: ”Måste släppa dinosaurietänket”

Almedalen 2022 Mod att vara obehaglig, släppa dinosaurietänket, titta in i kristallkulan och att komma ihåg alla aspekter kring hållbarhet – inte bara att minska på koldioxidutsläppen. Vid ett panelsamtal under Alemdalsveckan diskuterade hållbarhetscheferna från flera tunga industrier sin roll i klimatomställningen.

Hållbarhetscheferna om sin roll: ”Måste släppa dinosaurietänket”
Under ett panelsamtal på Almedalsveckan diskuterades hållbarhetschefens roll i klimatomställningen. Foto: Emmy Westling

Hållbarhetschefens roll inom bolagen växer – från att sitta på ensam post till att ta plats i ledningsgrupperna. Men vad finns det för möjligheter och utmaningar? Det var temat för SSAB:s panelsamtal om hållbarhetschefens roll i klimatomställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Inledningsvis lyfte samtalets moderator att Almedalsveckans program innehåller totalt 2072 seminarier. Av dem handlar 403 om hållbarhet, vilket gör ämnet till det största under politikerveckan.

Panelgruppen – som bestod av en rad hållbarhetschefer – var eniga om fokus kring hållbarhetsfrågorna är större än någonsin, och att det nu är en integrerad del i deras företags verksamhet. De var också eniga om att det ställer höga krav på dem i deras roll som hållbarhetschef, som de menar är komplex och ständigt skiftar fokus.

Christina Friborg, EVP & Head of Sustainability, SSAB, Stina Sandell, EVP Sustainability & Communication, Holmen, Lena Hök, SVP Sustainability, Skanska, Annika Ramsköld, VP Sustainability, Vattenfall, Niklas Gustafsson, Head of Public Policy & Regulatory Affairs, AB Volvo, Mattias Johansson, Head of Public Affairs, Volvo Cars, Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance, DNB deltog i panelsamtalet under Almedalsveckan.

”Måste ligga steget före”

Bland annat lyfte Annika Ramsköld, hållbarhetschef vid Vattenfall, att rollen växlat från att titta bak i företagets historia till att snarare behöva sia in i framtiden.

– För några år sedan handlade det mycket om rapportering, att titta bakåt och redovisa vad vi har gjort. Nu handlar det snarare om att titta i kristallkulan och se vad som finns runt hörnet. Vi måste ligga steget före och släppa det där dinosaurietänket bakom oss. Samtidigt skiftar frågorna ständigt fokus och det är viktigt att hänga med. Vår roll ändras efter samhällsförändringar och förväntningar. Man måste vara en kameleont, sade hon.

Viktigt att hitta rätt balans

Men det handlar inte bara om att ligga i framkant, konstaterade deltagarna. Det handlar också om att vara en mellanhand och att kunna balansera olika frågor för att inte halka efter.

– När alla ställer om och springer efter att minska på sina koldioxidutsläpp är det viktigt som hållbarhetschef att inte glömma frågor som sociala aspekter, korruption och säkerhet. Trillar en boll ner kan det bli överstiget för företaget samt kosta väldigt mycket, sade Christina Friborg, hållbarhetschef vid SSAB.

Paneldeltagarna lyfte även behovet att samarbeta över industrigränserna samt att våga vara obehagliga. Jessica Höök påtalade även behovet att driva på hållbara lösningar i större skala.

– Vi vill till exempel kunna lägga asfalt med nettonoll utsläpp. Då måste vi fundera på hur vi kan skala upp lösningar till det, sade hon.

Önskar mer från politikerna

Men för att kunna skala upp finns det en hel del att önska från politiskt håll, menade bland annat Niklas Gustafsson, Head of Public Policy & Regulatory Affairs på Volvo.

– När det kommer till exempelvis förnybar energi är det något som politikerna springer runt och pratar om, men där det händer inte riktigt händer något. Det är synd eftersom det kan få stora konsekvenser i resten av världen. Lyckas vi med omställningen, så har resten av världen inte så mycket att välja på. Men det gäller att vi fortsätter hålla i den här ledartröjan som vi har, säger Niklas Gustafsson och lade till att han tycker att politikerna just nu agerar barnsligt.

”Regelverk som inte riktigt hänger med”

Även Lena Hök, hållbarhetschef vid Skanska, lyfte behovet av förändring inom politiken.

– Det finns ett jätteintresse att skapa energiproducerande byggnader, men där finns det regelverk som inte riktigt hänger med, sade hon.

Slutligen tog Niklas Gustafsson upp att stora bolag har ett stort ansvar, inte bara inom den egna verksamheten.

– På Volvo har vi en ganska grundmurad hållning och kan ta risker, det kan inte våra underleverantörer på samma sätt. Vi har mycket muskler och har därför ett ansvar att sprida kunskap och trygghet längre ner i leden, sade han.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.