Hållbarhetschefen: Flera fördelar med CSRD för mindre företag

Hållbarhetsredovisning För små och medelstora företag träder inte EU:s krav på hållbarhetsredovisning, CSRD, i kraft förrän 2026. Men redan nu finns mindre företag som väljer att redovisa enligt CSRD. Anna Gunterberg, hållbarhetschef på fintech-bolaget Dreams, berättar om varför man sätter igång redan nu.

Hållbarhetschefen: Flera fördelar med CSRD för mindre företag
Anna Gunterberg. Foto: Dreams/ Adobe Stock

Sedan 1 januari i år förväntas cirka 50 000 europeiska företag redovisa enligt det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. För små och medelstora företag börjar kraven dock att gälla först år 2026. Men redan nu finns små företag, också i Sverige, som väljer att redovisa enligt de nya kraven i förtid. Ett sådant bolag är fintech-bolaget Dreams, som tillsammans med partnerbanker erbjuder beteendevetenskapliga metoder för att minska konsumenters impulsköp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Företagets hållbarhetschef Anna Gunterberg tycker att det finns flera fördelar med frivillig hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

– De främsta fördelarna med att börja redovisa redan nu är att vi får tid att lära oss innan lagkraven på oss som bolag träder i kraft. Dessutom får vi ju redan nu bättre förståelse för bolagets starka och svaga sidor, och vi ger både oss och alla våra intressenter möjlighet att följa utvecklingen och förbättringen från år till år.

Att mäta och redovisa hållbarhetsarbetet har redan gett flera insikter för Dreams. Bland annat att man tillsammans med användarna sparade 22 000 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

En eventuell nackdel som hon ser är att företaget nu granskas mer.

– Men eftersom vi gör detta för att lära oss så är vi även ödmjuka för eventuell feedback på hur vi kan förbättra oss. Gör man detta i syfte att bli bättre så är ju inte det något problem med lite synpunkter och feedback.

Finns utmaningar

Arbetet med att som litet bolag, cirka 50 anställda, redovisa enligt CSRD har enligt Anna Gunterberg varit nyttigt men också utmanande. Inte minst har det varit komplicerat att beräkna utsläpp i scope 3, och mer specifikt de utsläppsminskningar som görs av användarnas minskade konsumtion.

– En utmaning med beräkningar av klimatpåverkan generellt är att människors konsumtionsbeslut inte alltid har direkta utsläpp. Mycket av det som beräknas på individnivå är indirekta utsläpp. Om du som individ väljer att ta tåget istället för flyget så kommer utsläppen för just det planet att ske oavsett. Det är viktigt att vi alltid är medvetna om vad för typ av besparing det är – direkt eller indirekt. Men det betyder ju inte att dessa beslut är oviktiga. Och vi hoppas ju även att dessa beslut har en indirekt positiv effekt med. Om du slopar flyget så gör kanske dina vänner det ibland med. Det är inget vi räknar på i dagsläget.

En annan utmaning är enligt Anna Gunterberg att omsätta Dreams hållbarhetsstrategi till något som användarna attraheras av.

– Vi vill ju få med oss så många som möjligt på denna resa för att då skapa ännu större impact. Vi har testat oss fram och till exempel insett att visa koldioxidekvivalenter av olika köp inte ger så mycket för våra användare. Därför försöker vi i stället lyfta de bra saker som människor gör för att försöka få dem att göra mer av dessa.

Anna Gunterberg tips till mindre företag som vill komma igång med CSRD är att börja direkt.

– Våga börja och våga börja i god tid. Allt måste inte vara perfekt bara man är tydlig och transparent. Och gör det i främsta syfte att faktiskt bli bättre. Inte bara visa det ni redan är bra på.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.