Hållbarhetsarbetet påverkar kassaflödet

Hållbara ledare gynnas av marknaden, medan eftersläntrare bestraffas. Det menar Lars G Hassel, som studerar hur hållbarhetsarbete påverkar företagets värdering.

Hållbarhetsarbetet påverkar kassaflödet

Lars G Hassel, programchef för SIRP, pratar egentligen inte om hållbarhetsarbete. Istället pratar han om ESG, environment, social, governance. På PWC:s seminarium om värdeskapande hållbarhetsarbete berättade han om den senaste forskningen på området. Och att arbeta med ESG lönar sig.

– ESG driver framtida kassaflöden och information och transparens om ESG förbättrar analytikerprognoser. Dessutom belönar marknaden ESG-ledare och bestraffar eftersläntrare, säger han.

Att arbeta med hållbarhet lönar sig alltså. Men, poängterar han, man kan också svänga på det hela då lönsamma företag ofta satsar på hållbarhetsarbete.

Han pekar även på vikten av hållbarhetsrapportering. Bland annat har forskning visat att företag med god rapportering har ett starkt miljöarbete. Det är också lättare att göra vinstprognoser på företag som har en välfungerande rapportering.

– Företag som har ett starkt miljöarbete har mer positiva överraskningar för ägarna, säger Lars G Hassel.

Kvartalsrapport ett hot

Men de ekonomiska effekterna av miljöarbetet varierar för olika branscher. Branscher med stor miljöpåverkan, som tunga industrier, är ofta reglerade och utrymme för frivilligt miljöarbetet är mindre. På kort sikt tär miljöinvesteringar på vistmarginalen. Branscher med lägre miljöpåverkan har bättre förutsättningar. Men det är just hur man ser på investeringen som har betydelse. Och här kan kvartalsrapportfokus vara ett hot.

På kort sikt lönar det sig kanske inte med en investering för att minska energianvändning eller kapa utsläpp, utan det krävs ett mer långsiktigt vinstfokus där analytiker och ägare är medvetna om satsningen.

Styrelsens påverkan

Det pågår även studier för att se hur en styrelses sammansättning påverkar företagets hållbarhetsprestation. Henrik Nilsson, filosofiedoktor på Handelshögskolan i Stockholm, berättar att en amerikansk studie visat att individerna i en styrelse har stor påverkan.

I den svenska studien tittar man bland annat på brottsregister för att se samband med styrelsens risktagande och satsningar på hållbarhet.

– Det är en högre andel oetiska medlemmar, eller risktagare, i bolag som är lågpreseterande på hållbarhetsområdet, konstaterar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.