Hållbarhet tar plats på handelshögskolorna

Ekonomi Från att ha förekommit sporadiskt integreras nu hållbar utveckling i allt fler ekonomutbildningar. Handelshögskolorna i Umeå, Göteborg och Stockholm är tre av dem som visar vägen.

Hållbarhet tar plats på handelshögskolorna

I Göteborg syns en liknande utveckling. Ingen som läser kandidat- eller masterprogram på Handelshögskolan kan undgå hållbarhetsfrågorna, som har blivit obligatoriska. Det är resultatet av en process som pågått i många år.

– Vår strategi är att våra elever inte bara ska lämna oss med mycket kunskap, utan att de ska gå ut i arbetslivet som ansvarsfulla människor med kunskap och redskap för att kunna bidra till en bättre värld, säger Olof Johansson-Stenman, prodekan vid Handelshögskolan i Göteborg.

Efterfrågas av studenter

På Ekonomihögskolan i Lund ligger hållbar utveckling högt på agendan. Universitetslektor Håkan Pihl berättar att hållbarhets- och CSR-perspektivet automatiskt har smugit sig in i många traditionella kurser. Dessutom har de från ledningshåll stuvat om och gett utrymme för fler delkurser i ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling. Genom att bilda nätverk med andra nordiska högskolor som också har gått med i PRME vill Ekonomihögskolan i Lund utbyta erfarenheter kring hur de kan jobba med frågorna på bästa sätt. Håkan Pihl upplever att det är något studenterna verkligen efterfrågar.

– Många har nog uppfattningen att ekonomer är krassa och penningfixerade men när jag frågade studenterna så angav alla miljö som en av de tre största utmaningarna för framtiden.

Även vid de lärosäten där man inte har kommit lika långt syns tecken på att bollen är i rullning. Henrik Nehler på företagsekonomiska institutionen vid Linköpings universitet säger att mycket händer på forskningfronten, där hållbarhetsperspektivet blivit allt vanligare. Något som sipprar ner till undervisningen.

– Men vi har inte varit jättesnabba att haka på utbildningsmässigt. Vi ska dock ha en programkonferens i februari där vi ställer oss frågan hur vi kan få med hållbarhetsperspektivet mer, säger Henrik Nehler.

Fakta

FN:s principer

FN:s sex principer för hur ansvarsfulla framtida affärsledare och ekonomer bör utbildas, Principles for responsible management education, finns förklarade på www.unprme.org. Principerna innehåller bland annat det övergripande syftet att rusta studenterna inför att skapa hållbara affärer i framtiden och tar upp att detta kräver nya undervisningsmetoder, nya ansatser i forskningen och mer kontakt med affärslivet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.