Hållbarhet tar plats på handelshögskolorna

Ekonomi Från att ha förekommit sporadiskt integreras nu hållbar utveckling i allt fler ekonomutbildningar. Handelshögskolorna i Umeå, Göteborg och Stockholm är tre av dem som visar vägen.

Hållbarhet tar plats på handelshögskolorna

En rundringning till Sveriges handelshögskolor och ekonomutbildningar visar att mycket är på väg att hända på hållbarhetsfronten. Flera lärosäten är i full färd med att integrera hållbarhetsperspektivet i sin undervisning. Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett exempel. De inför Iso 14001 i sin kärnverksamhet, något som inte bara kommer de anställda till del utan även kommer innebära konkreta förändringar för eleverna.

– I alla program ska vi ha lärandemål som utgår från hållbar utveckling. Vi har delvis haft det innan men har inte tagit ett samlat grepp om det, säger Lars Hassel, rektor på Handelshögskolan i Umeå.

Eftersom mycket forskning vid Handelshögskolan i Umeå berör hållbar utveckling kommer drivkraften för att integrera frågorna i undervisningen till stor del från den egna personalen. Skolan har skrivit under FN:s ”Principles for responsible management education”, PRME.

Rustar för framtiden

Även Handelshögskolan i Stockholm har skrivit under på principerna och samlade hösten 2013 alla programchefer på skolan för att tillsammans börja jobba in dem i undervisningen, ett arbete som fortsätter nu i vår. Tanken är att hållbarhetsfrågorna ska integreras in i själva kärnan av de olika ämnesområdena utifrån varje ämnes egen logik. Susanne Sweet som leder Sustainable research group på Handelshögskolan tycker att hållbarhetsperspektivet har varit för svagt tidigare, även om de riktigt intresserade har kunnat välja kurser i till exempel sustainability management.

– Studenterna behöver kunskaper och verktyg när de kommer ut på olika positioner i framtiden. Hållbar utveckling är en viktig framtidsfråga och vi måste hänga med i utvecklingen, säger Susanne Sweet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.