”Hållbarhet ska genomsyra allt”

Miljöarbete Med ett verktyg för att värdera ekosystemtjänster tog Riksbyggen hem Miljöstrategipriset. Hållbarhet ska inte bara vara ett ord, det ska synas i verksamheten och genomsyra allt, säger hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski.

”Hållbarhet ska genomsyra allt”
Kari Kohvakka

Riksbyggen får det första Miljöstrategipriset för sitt arbete med värdering av ekosystemtjänster. Priset delades ut idag på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagen av klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Grattis till utmärkelsen, Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen. Vad betyder priset för er?

– Superkul! Det betyder jättemycket och är ett bevis på att vi har gjort rätt. Det har hänt väldigt mycket sedan vi började jobba med ekosystemtjänster. Vi har fått folk med oss.

Kort för dem som inte känner till ert arbete, vad är det ni har gjort?

– Det vi gör är att vi innan vi ska köpa mark går in och analyserar marken utifrån ekosystemtjänster, det vill säga vilka nyttor marken ger oss människor. Vi har bestämt att vi måste bevara, kompensera och addera andra värden. Vi får inte bygga om vi inte kommer upp i fler värden. Naturen ska fortfarande kunna leverera tjänster till människor.

Vad har det här verktyget betytt för hur ni arbetar med ekosystemtjänster?

– Sweco har hjälpt oss att ta fram verktyget och vi gör analysen varje gång vi ska köpa mark. Vi har gjort över 100 analyser de senaste åren. Det är ett arbete som rullar där våra hållbarbetsexperter möter projektledarna och bygger kunskap internt. Det har gett jättemycket.

Kan andra använda ert verktyg?

– Bland våra konkurrenter jobbar man så här i enstaka fall. Vi har tagit in det i alla våra processer. Det är det som är det speciella. Det viktiga är att få in det i alla processer och att alltid göra det.

Vilka tips vill ni ge andra som vill jobba med ekosystemtjänster?

– Att inte komplicera det för mycket. Det får inte bli för jobbigt för dem som ska använda verktyget, då kommer det inte fungera. Våra analyser görs på två timmar. Överhuvudtaget är ekosystemtjänster ett bra sätt att kommunicera miljöfrågor på.

Hur kommer ni att arbeta vidare nu?

– Det här är bara en liten del av det vi gör. Vi håller på att få in hållbarhet i våra strategier på ett bättre sätt, det finns redan inne, men vi ska få hållbarhet att genomsyra allt vi gör. Vi tittar på var vi ska vara i framtiden, hur vi ska positionera oss i det hållbara samhället. Jag vill inte att hållbarhet ska användas som ett ord i våra strategier, det ska synas ändå.

Fler vinnare på Miljöstrategidagen

Minskade utsläpp ger hedersomnämnande 

Hedersomnämnande går till Eskilstuna Omlastningscentral som lyckats reducera utsläppen från transporterna till och från kommunens kök. Dessutom använder de lokalerna för att öka graden av återanvändning av kommunalägda resurser som exempelvis sängar och rullatorer.

Om utmärkelsen

 Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt. I juryn för Miljöstrategipriset ingår Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Lena Ander, generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.