Hållbarhet blir viktigare i reviderade ISO 9001

Certifiering Kopplingen till hållbarhetsfrågor och Agenda 2030-målen kommer att bli tydligare när ISO 9001, en av världens mest använda standarder, nu ska revideras.

Hållbarhet blir viktigare i reviderade ISO 9001
Foto: Adobe Stock

Kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål kommer att bli starkare när ISO 9001, ibland kallat ”standardernas standard” nu ska revideras. Och den här gången är FN en av ISO-organisationens uppdragsgivare. Andra faktorer som sannolikt kommer att hanteras i den kommande reviderade ISO-standarden är hållbarhet, digitalisering och artificiell intelligens, AI.

Per Webb, som arbetar på Scania och är ordförande i SIS kommitté 304 berättar om arbetet med revideringen av ISO 9001 på SIS hemsida. Där säger han bland annat att det nya fokuset på hållbarhet också gör det viktigt att arbetet med ISO 9001 synkas med miljöledningsstandarden ISO 14001.

– Arbetet utgår ifrån de synpunkter på befintligt innehåll som kommer in från de nationella kommittéerna i en mängd länder. Dessa kommer sedan att stötas och blötas i samverkan under några år, tills man kommer fram till en gemensam tolkning av vad som behöver förändras, säger Peter Webb i en kommentar.

Om man som företag eller organisation vill påverka arbetet finns det enligt Peter Webb flera olika nivåer att engagera sig.

– Till exempel kan du vara med och bara lyssna, det ger dig god förståelse för standardutveckling och värdefulla insikter att ta med hem till den egna verksamheten. Ju mer erfarenhet och kunskap du och din verksamhet bygger upp, desto mer kan du bidra med och även få en bild av hur Sverige tänker kring detta.

Peter Webb uppmanar både stora och små verksamheter att bidra.

– Det här är vår ledstjärna. Vi talar inte bara för våra företag, utan för hela landet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.