Hållbarhet allt högre upp på agendan

Hållbarhetsfrågorna har tagit ett stort kliv upp på statligt ägda företags agenda. Det visar en rapport från Näringsdepartementet.

Regeringen beslutade i slutet av 2007 att alla företag med statligt ägande skulle presentera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s internationella riktlinjer. Nu visar en rapport från Uppsala universitet och som publiceras av Näringsdepartementet att kravet har lyft hållbarhetsfrågan på företagens agenda. Dessutom har engagemanget, medvetenheten och kunskapsnivån hos styrelser och ledning ökat.

Rapporten visar också att redovisningen har bidragit till bättre rutiner och ställer krav på mer strukturerade processer.

– Det är glädjande att ta del av resultatet. Rapporten visar att vårt arbete med de statligt ägda företagen går i rätt riktning och att redovisning är ett lämpligt verktyg för att driva utvecklingen framåt. Men självfallet finns det mer att göra. Vi vet att arbete med hållbarhetsfrågor är långsiktigt, att det krävs uthållighet och målmedvetenhet för att nå resultat, säger näringsminister Maud Olofsson.

Dessutom inleder KPMG ett samarbete med GRI. Målet är att få en löpande överblick över det faktiska antalet redovisningar samt få kunskap om vilka företag det är som tillämpar GRI:s riktlinjer med målet att driva utvecklingen av icke-finansiell kommunikation och rapportering vidare.

Läs mer:

Rapporten Effekterna av hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på regeringens hemsida www.regeringen.se/statligaforetag för nedladdning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.