Hållbar stad på skärmen

Företag och forskare har tillsammans tagit fram ett spel för Ipad som ska lära elever om hållbar stadsutveckling.

Hållbar stad 
på skärmen

Göteborg är staden som är i centrum i spelet med namnet 2021, och den som spelar får ta ställning till olika val i byggprocessen av staden. Ska det satsas på kollektivtrafik eller fabriker? Det är ett exempel som utövarna får ta ställning till. Tanken är att spelet ska fungera som ett pedagogiskt redskap inom skolan för att ge en förståelse för begreppet hållbar stadsplanering. Genom pekplatte-tekniken hoppas man kunna engagera eleverna mer, och en spelsession är tänkt att efterföljas av en timmes diskussion om de val man gjort.

– Eleverna har upplevt spelet och den pedagogiska processen mycket positivt. Många har diskuterat komplexa frågor på en nivå och med ett intresse som är svårt att nå så snabbt med andra typer av verktyg. Med bra speldesign kan man använda avancerade system i den pedagogiska processen, säger Karl Alfredsson, en av projektledarna för Urbana spel som har utvecklat 2021.

Skolor kan gratis ladda ner spelet via App Store. Bakom spelet står Mistra Urban Futures som samarbetat med Avdelningen för interaktionsdesign och Institutionen för arkitektur på Chalmers, GR Utbildning, Pedagogisk Centrum, Göteborgs stadsmuseum, Center of Visualization och konsultbolaget Nindev.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.