nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hållbar stad på skärmen

Företag och forskare har tillsammans tagit fram ett spel för Ipad som ska lära elever om hållbar stadsutveckling.

  • Annons 1

Göteborg är staden som är i centrum i spelet med namnet 2021, och den som spelar får ta ställning till olika val i byggprocessen av staden. Ska det satsas på kollektivtrafik eller fabriker? Det är ett exempel som utövarna får ta ställning till. Tanken är att spelet ska fungera som ett pedagogiskt redskap inom skolan för att ge en förståelse för begreppet hållbar stadsplanering. Genom pekplatte-tekniken hoppas man kunna engagera eleverna mer, och en spelsession är tänkt att efterföljas av en timmes diskussion om de val man gjort.

– Eleverna har upplevt spelet och den pedagogiska processen mycket positivt. Många har diskuterat komplexa frågor på en nivå och med ett intresse som är svårt att nå så snabbt med andra typer av verktyg. Med bra speldesign kan man använda avancerade system i den pedagogiska processen, säger Karl Alfredsson, en av projektledarna för Urbana spel som har utvecklat 2021.

Skolor kan gratis ladda ner spelet via App Store. Bakom spelet står Mistra Urban Futures som samarbetat med Avdelningen för interaktionsdesign och Institutionen för arkitektur på Chalmers, GR Utbildning, Pedagogisk Centrum, Göteborgs stadsmuseum, Center of Visualization och konsultbolaget Nindev.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.