Hållbar materialanvändning bra affär

Satsning på hållbar materialanvändning kan bli en bra affär för tillverkningsindustrin. Det skriver utredarna i en IVF-rapport om hållbar materialanvändning. Men först måste tekniska lösningar utvecklas och miljötänkandet integreras i den industriella processen.

Miljöbelastningen på en produkt är starkt kopplad till vilket material som används i produktionen, och svensk industri använder i många fall material där miljöbelastningen är stor. Elisabeth Sagström är materialare på IVF industriforskning och utveckling AB. Hon är också en av författarna till rapporten hållbar materialanvändning för hållbar tillväxt, som studerat den svenska materialhanteringen. Att materialanvändningen inom svensk industri ibland brister i miljöhänsyn tror hon har många orsaker.

– Det handlar om att tekniska lösningar saknas, att det finns kompetensbrister samt att miljöaspekten inte är integrerad i hela produktframtagningsprocessen, säger Elisabeth Sagström.

Integrera miljö

Vid företag, högskolor och forskningsinstitut hanteras ofta miljöfrågan separat från konstruktion och produktion. Elisabeth Sagström tror att svensk materialindustri skulle bli mer framgångsrik om miljötänkandet fanns med i hela produktframtagningsprocessen. Man behöver tänka både mer i helhetsperspektiv, exempelvis titta på hela tillverkningsprocessen och på enskilda delar som exempelvis svetsning, limning och mekanisk fogning. Dessutom behöver det satsas på forskning inom området. Nya produkter behöver arbetas fram som kan tjäna som alternativ till de som finns idag och som man är van att hantera. Tillverkningsmetoderna behöver bli mer flexibla och avancerade och klara av att hantera olika typer av material och snabba seriebyten med hänsyn till miljö och design.

Elisabeth Sagström är övertygad om att det finns ekonomi i att göra produktionsprocessen mer hållbar. Hon anser att satsning på forskning inom material och tillverkningsområdet är nödvändig för att svensk tillverkningsindustri ska överleva.

– När Sverige inte kan konkurrera med billig tillverkningsindustri behöver vi istället satsa på en kunskapsintensiv produktion och med en hållbar materialanvändning skulle vi bli starka konkurrensmässigt, tror Elisabeth Sagström.

Hon poängterar också att hänsyn inte behöver kosta mer. Det handlar snarare om att lära sig nya saker och att tänka i andra banor än man brukar göra.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.