Håll koll på höstens nya lagar

Juridik & Politik Några nya miljölagar har börjat gälla under sommaren. Här är de nya lagarna du behöver ha koll på inför hösten.

Håll koll på höstens nya lagar
Göteborgs hamn

Förbud mot utsläpp av orenat barlastvatten

Från den 8 september får barlastvatten inte längre släppas ut från fartyg utan att först ha renats från vattenlevande organismer och patogener. Reningen ska ske genom att godkända reningssystem installeras ombord på fartygen. Det finns också möjlighet att i stället för att rena barlastvattnet ombord, byta ut det till havs eller lämna barlastvattnet i särskilda mottagningsanordningar i hamn. Syftet är att begränsa spridningen av främmande vattenlevade organismer som kan rubba den ekologiska balansen och skada miljön. Vid överträdelser kan även en avgift tas ut.

Skatt sänks med 98 procent

Från 1 juli sänks energiskatten på förnybar el som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas. Skatten sänks till 0,5 öre per kilowattimme, det vill säga med över 98 procent.

Nya skatteregler för vattenkraft och kärnkraft

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer sänks till 1 500 kronor per megawatt och kalendermånad. Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks till 2,2 procent av taxeringsvärdet för kalenderåret 2017. Normalskattenivån för energiskatten på el höjs till 32,5 öre per kilowattimme. De nu aktuella ändringarna är det första steget i en blocköverskridande överenskommelse som medför beskattningsmässiga ändringar de kommande åren. Ändringarna gäller från 1 juli 2017

Gratis timmätning

Från första juli har alla elanvändare rätt att få timmätningen av sin elförbrukning redovisad utan att det kostar något extra. Framöver kommer också nya föreskrifter om vilka funktionskrav som mätutrustningen ska uppfylla.

Avtal på fakturan

Idag kan kunder välja mellan olika typer av elmix. Från 1 juli ska alla elfakturor Innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som använts och var man kan hitta information om sitt avtal. Energimarknadsinspektionen får också i uppgift att undersöka om det behövs nya föreskrifter om fakurainnehållet.

 Här hittar du mer information om de nya lagändringarna:

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.