nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Från den 8 september får barlastvatten inte längre släppas ut från fartyg utan att först ha renats. FOTO: Göteborgs hamn

Håll koll på höstens nya lagar

Några nya miljölagar har börjat gälla under sommaren. Här är de nya lagarna du behöver ha koll på inför hösten.

  • Annons 1

Förbud mot utsläpp av orenat barlastvatten

Från den 8 september får barlastvatten inte längre släppas ut från fartyg utan att först ha renats från vattenlevande organismer och patogener. Reningen ska ske genom att godkända reningssystem installeras ombord på fartygen. Det finns också möjlighet att i stället för att rena barlastvattnet ombord, byta ut det till havs eller lämna barlastvattnet i särskilda mottagningsanordningar i hamn. Syftet är att begränsa spridningen av främmande vattenlevade organismer som kan rubba den ekologiska balansen och skada miljön. Vid överträdelser kan även en avgift tas ut.

Skatt sänks med 98 procent

Från 1 juli sänks energiskatten på förnybar el som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas. Skatten sänks till 0,5 öre per kilowattimme, det vill säga med över 98 procent.

Nya skatteregler för vattenkraft och kärnkraft

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer sänks till 1 500 kronor per megawatt och kalendermånad. Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks till 2,2 procent av taxeringsvärdet för kalenderåret 2017. Normalskattenivån för energiskatten på el höjs till 32,5 öre per kilowattimme. De nu aktuella ändringarna är det första steget i en blocköverskridande överenskommelse som medför beskattningsmässiga ändringar de kommande åren. Ändringarna gäller från 1 juli 2017

Gratis timmätning

Från första juli har alla elanvändare rätt att få timmätningen av sin elförbrukning redovisad utan att det kostar något extra. Framöver kommer också nya föreskrifter om vilka funktionskrav som mätutrustningen ska uppfylla.

Avtal på fakturan

Idag kan kunder välja mellan olika typer av elmix. Från 1 juli ska alla elfakturor Innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som använts och var man kan hitta information om sitt avtal. Energimarknadsinspektionen får också i uppgift att undersöka om det behövs nya föreskrifter om fakurainnehållet.

 Här hittar du mer information om de nya lagändringarna:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.