Hälften av Europas vatten mår dåligt

Det menar den norska vattenforskaren Anne Lyche Solheim.
– 55 procent av Europas sjöar, älvar och kustvatten är i dag i dåligt ekologiskt tillstånd med exempelvis övergödning som ger algblomningar i sjöar och kustvatten och vandringshinder som påverkar fiskebestånd och annat liv negativt, säger hon.

Anne Lyche Solheim är seniorforskare vid norska institutet för vattenforskning, NIVA, specialiserad på ramdirektivet för vatten och en av talarna på Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg. Hon har också haft en nyckelroll i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt det ska alla EU-länder ha uppnått god ekologisk vattenstatus senast år 2015. Målet är också att samordningen mellan olika länder när det gäller gränsvärden och bedömning av vattenkvalitet ska bli bättre.

– Förutom att mer än hälften av Europas vatten är i dåligt ekologiskt tillstånd så råder också en stor obalans mellan länder och områden. Värst är situationen i mellersta Europa och länder som Tyskland, Holland och Belgien, där över 90 procent av vattnen anses vara i dåligt ekologiskt tillstånd, säger Anne Lyche Solheim i ett pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten.

Även i Polen, Frankrike och sydöstra England är vattenkvaliteten dålig, främst på grund av att dessa områden är tätbefolkade och bedriver ett intensivt jordbruk.

Trots att Sverige generellt har bättre vattenkvalitet än många andra europeiska länder så finns det problemområden även här.

– I exempelvis Stockholmsområdet når mellan 70 och 90 procent av vattnen inte upp till gott ekologiskt tillstånd, säger Anne Lyche Solheim.

Träd och buskar kan hjälpa till

För att förbättra situationen efterlyser hon en mängd olika åtgärder. Bland annat att återställa naturlig vegetation kring åar och älvar. Växtligheten hjälper till att suga upp föroreningar, ger skydd för fisk och minskar risken för översvämningar. I och med att Europas befolkning fortsätter att växa kommer trycket på vattendragen att öka i framtiden.

– Det är stor risk att vattensituationen försämras inom loppet av 10 – 20 år. Därför måste vi agera nu. Vi vill ju att vi och framtida generationer ska kunna fortsätta bada, fiska och dricka vatten ur kranen, säger Anne Lyche Solheim.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.