Grontmij visar vägen till grönare stadsgas

Senast sommaren 2009 ska cirka 90 000 fastigheter, anslutna till Stockholms stadsgasnät, vara anpassade för övergången från naftabaserad produktion, lättbensin, till naturgas och biogas.

Grontmij har fått uppdraget av Fortum Värme att projektleda byte av gasspisar och andra gasapparater i samband med konverteringen. Totalt är uppdraget värt 50 miljoner kronor, uppger Grontmij i ett pressmeddelande.

– Gasbytet är en stor miljöförbättrande omställning på kort tid. Därför handlar det särskilt om att skapa en effektiv arbetsorganisation för projektets alla parter. Det är precis den styrka och kompetens som våra erfarna projektledare besitter, uppger Ulf Palmblad, vd för Grontmij.

Omställningen ger en förbättrad miljö genom minskade emissioner och en långsiktigt hållbar gasförsörjning från förnyelsebara energikällor. Den är också ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ till oljebaserad gas, som bland annat påverkas av stigande oljepris och miljöskatter.

Under hösten har arbetet inletts med att byta ut den utrustning som inte fungerar med den nya gasen. Bytet av gasspisarna genomförs områdesvis i Stockholm, och ska vara avslutat i juli 2009. Driftstarten för naturgas och biogas är planerad att ske under 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.