Grönt ljus för Preems utbyggnad trots utsläppen

Juridik Utbyggnaden av Nordens största oljeraffinaderi kan bli av. Det slår mark- och miljööverdomstolen fast under måndagen. Nu är det upp till regeringen att ta det avgörande beslutet.

Grönt ljus för Preems utbyggnad trots utsläppen
Foto: Patrik Johäll/Preem

Under 2018 gavs Preem tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Sedan dess har Preemraff väckt starka känslor. Ärendet har pågått i flera år och är unikt i sig, då regeringen använt klimatskäl för att ta över beslutsrätten i en specifik fråga.

Nu har mark- och miljööverdomstolen sagt ja till Preems planer och beslutet ligger därför hos regeringen att fatta, om en eventuell expansion.

Fått tillstånd för utökad verksamhet

Preem gavs av domstolen under måndagen tillstånd till både befintlig och utökad verksamhet av oljeraffinaderiet i Lysekil. Tillståndet omfattar raffinering av fossila råvaror och förnybara produkter till drivmedel, ny anläggning för omvandling av återstodsoljor till drivmedel (ROCC-projektet), hamnverksamhet och viss vattenverksamhet.

Enligt domstolen kan den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte tillämpas i detta fall, då Preems verksamhet ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser.

Preem: ”Ett bra steg på vägen”

Preem menar att den planerade anläggningen ska fungera som en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara och i bolagets mål att producera fem miljoner kubikmeter förnybar bensin, diesel och flygbränsle till år 2030.

– Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045, säger Petter Holland, vd för Preem och fortsätter:

– Det är bra att processen nu kan fortsätta framåt. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog under den fortsatta politiska processen.

Stora utsläppsökningar

Kritikstormar har blåst in under måndagseftermiddagen efter mark- och miljööverdomstolens beslut. Många är kritiska till expansionen, då det kan innebära att koldioxidutsläppen från raffinaderiet ökar med en miljon ton per år.

Klimatforskare som Johan Rockström och Kevin Anderson har påpekat att en utbyggnad strider mot Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

Sveriges största miljöorganisation för unga, Fältbiologerna, kräver nu att regeringen ska stoppa utbyggnaden, som de menar annars vore ett “svek mot världens barn och unga”.

– Om Sveriges lagar inte är tillräckligt tydliga med att livsfarliga expansioner av oljeindustrin är olagliga är det fel på lagarna. Som tur är har regeringen nu en sista chans att stoppa utbyggnaden, säger Tove Lönneborg, ordförande i Fältbiologerna.

Klimatlagen kan inte påverka

I sitt beslut menar också domstolen att klimatlagen inte har någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter.

Klimatmålen som sattes 2017, innebär heller ingen förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet.

Regeringen meddelar nu att de kommer inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.