Grönt är det nya svarta

krönika Vi har passerat en julhelg där nya försäljningsrekord ännu en gång förväntades i detaljhandeln. Konsumtionen skulle fira nya triumfer. Och vi skulle som vanligt fröjdas åt granna bilder på både nära, kära och mer avlägsna bekanta från exotiska platser i sociala medier, skriver Miljö & Utvecklings krönikör Niclas Persson, vd på Deedster.

Grönt är det nya svarta
Niclas Persson.

Men så verkar det inte ha blivit. Omsättningen i handeln ser faktiskt ut att ha minskat gentemot tidigare år trots brinnande högkonjunktur. Kanske funderade vi lite mer på att konsumera upplevelser hellre än prylar och möjligen var man rent av i år lite mindre benägen att exponera sina långresor till allmän beskådan. Anar man början på ett paradigmskifte? Har vi rent av nått ”peak consumption”? Troligtvis inte, och framförallt inte i ett globalt perspektiv.

Oavsett vad man tycker om de kommersiella krafter som ständigt håller oss sysselsatta med tankar på mer och bättre, så är det dessa krafter vi behöver för att tillräckligt snabbt ta oss in på ett långsiktigt hållbart spår vad gäller konsumtion.

Marknaden har drivit fram överkonsumtion

Förvisso har marknaden länge drivit på överkonsumtion men tills ganska nyligen var villkorslös tillväxt av de flesta sedd som en garant för ökat välstånd. Nu är det annorlunda. Framgent blir det förutsägbara marknadsekonomiska systemet med en väloljad finanssektor en viktig bundsförvant i kampen mot klimatförändringen.

Investerare och kapitalförvaltare förstod tidigt att tiden är utmätt för näringar med fossila bränslen och har successivt börjat överge dessa så kallade stranded assets.

Finansbranschen har sett att konsumenterna blir mer värdeorienterade och jobbar hårt med att fånga ekotrenden med gröna finansiella tjänster och produkter. Vårt växande behov av sunt och hållbart kommer att få blixtsnabb respons från marknaden. Grönt är det nya svarta.

Hållbar korttjänst på Åland

Under de senaste veckorna har vi sett Ålandsbanken utveckla sitt Ålandsindex med en hållbar korttjänst och Nordea inleda ett samarbete med WWF för att förbättra kvalitén i sina gröna fonder. Finanssystemet, som utgör navet i det digitaliserade konsumtionssamhället, är också bäst positionerat för att svara på den stigande efterfrågan på hållbart. Vi kan därför förvänta oss spännande och innovativa lösningar för hållbar konsumtion från banker och andra finansiella aktörer.

Branschen är dessutom följsam och förhållandevis snabb att effektuera statens styrmedel, vilket förblir en viktig parameter i omställningen under överskådlig framtid.

Läs innehållsförteckningen noga

Som vanligt gäller för oss kunder, företag som privatpersoner, att läsa innehållsförteckningen och jämföra leverantörer. Gröna sparprodukter, lån och krediter är attraktiva och viktiga för att driva förändring men det kommer att finnas aktörer som försöker ta genvägar och lovar för mycket.

Det finns alltjämt en avsaknad av gemensamma standarder och policies vilket gör det svårt att bedöma aktörernas egna kvalitetsstämplar. En klimatstandard som inte omfattar scope 3-påverkan det vill säga produktens fullständiga innehåll och livscykel, är exempelvis inte mycket värd. Sedan är det också en fråga om graden av implementation och efterlevnad.

Staten behöver göra mer

Önskvärt vore att staten arbetar snabbare med att ta fram tydligare standarder och sedan tillsätter mer resurser för att göra revision hos företag och institutioner.

Gröna produkter kring lån, sparande och investeringar är som sagt viktiga men det kommer att vara innovationer med ekonomiska incitament för hållbar konsumtion och livsstil som ger riktig hävstångseffekt när det gäller minskad klimatpåverkan. Med en FinTech-sektor i världsklass och medvetna konsumenter kommer den svenska marknaden att visa vägen med klimatsmart kreditgivning, klimatpositiv cash-back och gröna rabatter. 

Niclas Persson, vd och en av grundarna till Deedster

Läs mer: När hållbarhetschefen kör en glädjedans

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.