Gröna murar och bilhamnar i final

Innovation Stilfulla cykelställ som fångar solenergi i Uppsala och kontor som designas av hyresgästerna själva med flyttbara väggar. Det är två av 15 finalister i Sustainergies Cup, en tävling där studenter hjälper företag att lösa verkliga hållbarhetscase. 

Gröna murar och bilhamnar i final

Tävlingen har pågått sedan oktober förra året och lockat 100 studentteam som arbetat med att lösa kritiska hållbarhetsutmaningar åt Atlas Copco, Energimyndigheten och Skandia Fastigheter.

Skandia Fastigheter vill exempelvis ha hjälp att utveckla och förnya sina kontorsfastigheter med ett cirkulärt tankesätt. Energimyndigheten söker idéer som kan möjliggöra ett hållbart energisystem. Atlas Copco utmanar studenterna till att skapa lösningar på hur städers hållbarhet kan förbättras. 15 team från Sverige, Spanien, Bangladesh och Australien har valts ut som finalister i tävlingen.

Några av lösningarna som studenterna har kommit fram till är: 

  • I ”The city of Green byggs bilhamnar (i princip enorma parkeringshus) längs med huvudleder in mot Madrid. Privata fordon blir utbytta mot modern kollektivtrafik i staden. Överflödiga vägar omvandlas till parker, trädgårdar och andra gröna ytor.
  • I projektet SolCycle sätter man upp tak som täcks med solpaneler över cykelparkeringen kring Uppsala centralstation. Systemet kan användas till att förse omgivningen med förnybar energi samt vara testanläggning för en solpark. 
  • POD – Public Ominipresent Distributer” är ett futuristiskt, personifierat transportsystem utformat för att ersätta alla andra former av transport i Peking med målet att eliminera luftföroreningar. PODs beräknar den mest effektiva färdvägen för alla pendlare i realtid genom ett centralt datorsystem.
  • ”Green Murals” är ett förslag på nästa generations kontorsfastighet. Förslaget är uppbyggt kring konstruktionen av en grön vägg som är kärnan i fastigheten. I princip är kärnan en ätbar, vertikal trädgård upprätthållen av fastigheten. Fastigheten är designad på ett sådant sätt att flyttbara väggar med hög flexibilitet är det enda som används som fördelning i byggnaden.

– Alla vi i juryn är enormt imponerade av hur studenter från olika studieinriktningar har tagit sig an dessa affärskritiska hållbarhetsutmaningar på ett så insiktsfullt och modigt sätt! Framtidens beslutsfattare behöver tidigt förstå just detta, att hållbar utveckling och affärsnytta är oskiljaktiga, säger Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv och en av medlemmarna i juryn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.