Gröna bilister ryter ifrån: Ekonomiska styrmedel behövs

Juridik & Politik Förra veckan underkände Högsta förvaltningsdomstolen Gotland kommuns parkeringsförmån för miljöbilar. Gröna bilister menar att ekonomiska incitament är starka styrmedel om Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Gröna bilister ryter ifrån: Ekonomiska styrmedel behövs
Morguefile

– Utbudet och priset på parkering är ett starkt styrmedel för att påverka färdsätt och bilval, säger Martin Prieto Beaulieu, pressansvarig på Gröna Bilister.

Enligt Gröna Bilister har ett 30-tal kommuner infört lokala parkeringsförmåner, men i dagsläget har ett 20-tal kvar dem i någon form och fler är på väg att fasa ut dem.

Om det är lagligt med gratis parkering för miljöbilar har prövats flera gånger. Förmånerna har godkänts om de baseras på bilarnas klimatpåverkan och miljöegenskaper. Däremot underkände Länsrätten i Skåne gratis parkering för gasbilar i Kristianstad, eftersom kommunen inte angett sakliga skäl till att just dessa bilar skulle gynnas. Länsrätten ansåg att detta stred mot likställighets­principen i kommunallagen, skriver Gröna Bilister.

Gotlands parkeringsförmåner underkändes eftersom möjligheten att låta parkeringsavgiften bero på fordonets miljöegenskaper inte uttryckligen nämns i lagtexten.

Gröna Bilister anser att parkeringsförmåner är ett bra komplement till statliga incitament. Därför bör lagen om avgiftsuttag kompletteras så att fordonets klimat- och miljöpåverkan blir en särskild grund för att ta ut lägre parkeringsavgift.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.