Gröna bilister: Lär av Norges fordonsbeskattningssystem

Norge har infört ett fordonsbeskattningssystem enligt en bonus-malus modell, där bilar med låga utsläpp belönas och de med höga utsläpp beskattas hårdare. Och nu förstärks belöningen för låga utsläpp ytterligare, med målet att nå snittutsläpp för nya bilar på 120 gram per kilometer 2012.

Norges system är framtaget i dialog med Gröna bilister som länge argumenterat för ett liknande system i Sverige.

– Regeringens tidigare miljöbilspremie och nya femåriga fordonsskattebefrielse för alla miljöbilar är trubbiga instrument som gynnar alla miljöbilar lika mycket oavsett hur stor den faktiska klimatpåverkan är. Självklart bör till exempel en biogas- eller elbil gynnas mer än en dieselbil som klarar utsläppsgränsen med något enstaka gram, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister, som menar att det är rimligt att bilar med riktigt höga utsläpp beskattas extra hårt som man gör i Norge.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.