Grön upphandling sänker kostnader

Det lönar sig med grön upphandling. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen.

Glöm argumentet att grön upphandling är dyrare än vanlig upphandling. I en ny undersökning som Pricewaterhousecoopers har gjort på uppdrag av EU-kommissionen studeras hur grön upphandling påverkar offentliga finanser i sju länder, och resultatet visar att det är en lönsam affär att välja grönt. I snitt sänker ländernas gröna upphandling kostnaderna med en procent. Även om gröna produkter ibland är dyrare att köpa in kompenseras det i längden av lägre kostnader över hela livscykeln.

För Sveriges del var effekten lite över procentstrecket, i Storbritannien minskade kostnaderna med hela 5,7 procent. Endast Danmark hade en liten ökning. En procent i sparade inköpskostnader är stora summor om man ser till hur mycket EU upphandlar totalt. Enligt Svenska Dagbladet innebär en procents besparing för EU cirka 200 miljarder kronor.

Storbritannien i toppen

Undersökningen genomfördes för att få svar på om det är möjligt för medlemsländerna att nå kommissionens mål om att hälften av upphandlingen inom EU ska vara grön 2010. Länderna som undersöktes var Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Danmark, Finland och Tyskland. Omkring 45 procent av det totala upphandlingsvärdet i dessa länder utgjordes av gröna beställningar 2006 och 2007.

Bäst i ligan är Storbritannien, följt av Österrike och därefter Sverige. Sämst är Nederländerna. Cirka 49 procent av Sveriges totala upphandling var grön under 2006 och 2007.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.