GRI tar grepp om konfliktmineraler

Hållbarhetsredovisning Redovisningsramverket GRI, som de flesta svenska företag följer, tar in konfliktmineraler och småskalig gruvdrift i hållbarhetsredovisningen.

GRI tar grepp om konfliktmineraler
Foto: Adobe Stock

Det ledande ramverket för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, arbetar med att ta fram en ny sektorstandard för gruvdrift. Två av ämnen som föreslås ingå i den nya GRI-standarden är konfliktmineraler och så kallad ”artisan mining”, eller småskalig gruvdrift. GRI konstaterar i en kommentar att gruvföretag är viktiga för samhällsutvecklingen men att sektorn fortfarande har stora miljö- och människorättsproblem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I utkastet till standarden, som är under offentlig konsultation fram till slutet av april, föreslår GRI 25 områden som gruvföretag ska redovisa i den nya standarden. GRI skriver dock att just konfliktmineraler och småskalig gruvdrift är av yttersta vikt att redovisa.

”Förekomsten av industriell gruvdrift och småskalig gruvdrift i samma områden är en verklighet i många länder, med ibland ojämlik tillgång till gruvrättigheter. Rättvisa modeller för samexistens mellan innehavare av gruvrättigheter och småskaliga gruvarbetare är ett vikta för båda parter och för att uppnå varaktiga och fruktbara relationer”, skriver GRI i en kommentar.

Vanligt i fattiga länder

Småskalig gruvdrift är vanligt förekommande i utvecklingsländer där fattigdom och brist på andra möjligheter tvingar människor att söka efter inkomster genom gruvdrift. Verksamheten kan ibland vara farlig då arbetsvillkoren ofta är dåliga och säkerhetsstandarder inte alltid följs. Den småskalig gruvdriften kan ofta också ha negativa effekter på miljön, inklusive skador på landskap, förorening av vattenkällor och förstörelse av naturliga habitat.

Vad gäller konfliktmineraler konstaterar GRI att industriell gruvdrift ofta bedrivs i områden där det pågår väpnade konflikter. Här menar organisationen att det är viktigt att företag som är baserade i, eller levererar från, konfliktdrabbade områden eller högriskområden vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de inte är involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. GRI påminner också om att det finns internationella riktlinjer och att dessa kommer att styra den redovisningsstandard som nu arbetas fram.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.