GRI: Här är nyheterna under 2024

Hållbarhetsredovisning Efter harmoniseringen mot CSRD fortsätter GRI som redovisningsstandard för många svenska företag. Under det kommande året väntar flera nyheter.

GRI: Här är nyheterna under 2024
Foto: Adobe Stock

Efter harmonisering och samarbeten mellan Global Reporting Initiative och EU:s, European Financial Reporting Advisory Group – Efrag – fortsätter många svenska företag att hållbarhetsredovisa enligt GRI. Och året innehåller förutom harmoniseringen mot CSRD också en rad nyheter under året för det mest använda redovisningsramverket hos svenska företag. Något som Carol Adams, ordförande för Global Sustainability Standards Board, GSSB, berättar om i ett nyårsbrev till GRI:s användare där hon presenterade flera nyheter.

Carol Adams berättar bland annat att två nya GRI Standards nu har fått godkännande från GSSB – GRI ämnesstandard för biologisk mångfald och GRI sektorsstandard för gruvdrift. Dessa två standarder är planerade att publiceras under 2024 efter ett slutligt godkännande. Redan 1 januari började två andra standarder att träda i kraft – GRI 13 för jordbruk och GRI 12 för kolsektorn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Särskilt uppdateringen av standarden för biologisk mångfald har fått mycket uppmärksamhet under processens gång. Den nya GRI Topic Standard for Biodiversity genomgick en offentlig konsultation mellan december 2022 och februari 2023, med 122 insända kommentarer. Uppdateringen av GRI 304: Biodiversity 2016 ses också som särskilt viktigt då GRI:s information om biologisk mångfald inte uppdaterats sedan 2006. Sedan dess har biologisk mångfald fått betydligt mer fokus det globala hållbarhetsarbetet.

Målet med uppdateringen är enligt GRI att återspegla internationellt överenskomna ”best practices” och att följa med den senaste utvecklingen inom arbetet med biologisk mångfald.

Efter avslutningen av COP28 och diskussionen om att ”fasa ut” fossila bränslen har GSSB godkänt en föreslagen GRI Climate Change Standard. Detta standardförslag är nu öppet för allmän konsultation och fokuserar på att öka transparensen kring organisationers mål att fasa ut fossila bränslen och hanteringen av klimatförändringar.

I sitt nyårsbrev fokuserar Carol Adams mycket på harmoniseringen mellan olika standarder och framförallt på det samarbetsavtal som tecknats med Efrag och som ska göra GRI-redovisning kompatibel med kraven i EU:s nya redovisningsdirektiv CSRD. Här kommer de båda organisationerna att utveckla gemensamma standarder och vägledningar. Enligt Carol Adams kommer det här arbetet också innehålla sektorsstandarder. Hon berättar också att GRI fortsätter samarbetet kring den globala redovisningsstandard som är under utveckling under ISSB, International Sustainability Standards Board.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.