Green HRM tar tillvara på miljöengagemanget.

Miljöarbete I veckan landar ett rykande färskt nummer av Miljö & Utveckling i alla prenumeranters brevlåda. Här kan du bland annat läsa om Green HRM som svarar på frågan om hur man på bästa sätt tar hand om sina medarbetares miljöengagemang.

Green HRM tar tillvara på miljöengagemanget.

Green human resource management, Green HRM handlar om hur företag kan bemöta sina anställdas miljöengagemang för att ta tillvara dess kraft.

I takt med att kunskapen om miljö- och klimatproblemen ökar är det allt fler som motiveras av att arbeta hållbart eller av att ha en arbetsgivare som tydligt engagerar sig i området.

– Det är verkligen inte bara pengar som driver arbetstagare. Alla vill naturligtvis överleva och få det bättre ekonomiskt, men många motiveras av sitt eget intresse i den här frågan, säger Annika Skoglund vid University of Essex Business School. Sedan 2012 har hon jobbat med Vattenfall och följt deras medarbetare inom Vindkraft både i Sverige och i England, för att förstå mer om grönt engagemang och hur det kan kanaliseras på bästa sätt.

Engagemanget finns där

Men hur gör man då för att ta tillvara miljöengagemanget ute på arbetsplatserna och göra något konstruktivt av det?

Annika Skoglund är mitt i sin forskning men kan konstatera att tid är en kritisk faktor. Om människor får tid till att vara uppfinningsrika kommer de att leverera nya lösningar. Det är däremot svårt att hinna göra på fem minuter mellan mötena eller efter de ordinarie arbetsuppgifterna när det är dags att gå hem.

– Att ge människor tid ger mycket mer effekt än att implementera ett alltför strategiskt och utstuderat HR-system, säger Annika Skoglund.

Att utnämna medarbetare på gräsrotsnivå till språkrör är också bra. Då kan de samla upp förslag om gröna förbättringar från kollegor och information om missförhållanden från oroliga kollegor.

MU14-5_218pxLäs mer i senaste numret av Miljö & Utveckling. Här kan du också läsa om hur Vattenfall jobbar för att säkra upp engagemanget. Viktiga hörnstenar i deras stretegi är grönt ledarskap, nätverkande och kommunikation.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.