Granskning: Due diligence-krav kan få motsatt effekt

EU De kommande due diligece-kraven från EU syftar till att stärka mänskliga rättigheter och miljön – men riskerar att i stället att få motsatt effekt. Det konstaterar Kommerskollegium i en granskning om hur kraven kan påverka företagens leverantörer. Myndigheten ger också råd om hur kraven kan hanteras.

Granskning: Due diligence-krav kan få motsatt effekt
Foto: Adobe Stock.

Krav på due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, finns med i flera av EU:s kommande rättsakter, som Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD och Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Konkret handlar det om att företag som köper produkter från leverantörer i utvecklingsländer behöver försäkra sig om att leverantörernas produktion är hållbar. Bland annat genom att inhämta detaljerad information från leverantörerna som styrker att produkterna inte har tillverkats genom tvångsarbete eller bidragit till avskogning.

Riskerar att motverka sitt syfte

Men nu visar Kommerskollegiums granskning att lagstiftningen riskerar att motverka sitt syfte och leda till en negativ påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. Detta då leverantörerna, enligt granskningen, kan ha svårt att få fram information som behövs till företagen, vilket kan äventyra relationen med företagen.

– Det är bra att EU ställer krav på företag att ta större ansvar, men kraven är omfattande och kan även påverka företagens leverantörer negativt. Om leverantörerna inte kan uppfylla EU-kraven, kan deras affärsförbindelser behöva sägas upp. Risken blir att leverantörerna säger att de uppfyller kraven, även om det inte är sant, Kim Larsson, utredare vid Kommerskollegium i en kommentar.

Hoppas att rapporten ska bli ögonöppnare

För att undvika det problemet krävs det enligt Kommerskollegium att kunskapen om lagstiftningen ökar, samt att företag ser över sina värdekedjor. I rapporten ger myndigheten råd som riktar sig till EU-kommissionen, företag samt företagens leverantörer.

– Vi hoppas att rapporten kan vara till nytta för EU-företag och deras leverantörer i utvecklingsländer som ska orientera sig i EU:s krav på tillbörlig aktsamhet. Vi tror också att den kan vara en ögonöppnare för beslutsfattare inom EU men även EU-företag och deras leverantörer, och till dem rekommenderar vi ett antal policyåtgärder på området, avslutar Kim Larsson.

Fakta

Rekommendationer för due dilligence

Rekommendationer till EU-företag:

  • Se över er verksamhet och era dotterbolags verksamhet, era värdekedjor och leveranskedjor, era leverantörer och avtal, er uppförandekod och försök identifiera om ni har några risker i enlighet med dessa EU-lagstiftningar.
  • Informera och involvera de berörda avdelningarna i er verksamhet, inklusive era leverantörer, och börja förbereda er inför dessa EU-lagstiftningar.

Rekommendationer till EU-företags leverantörer i utvecklingsländer:

  • Fördjupa er kunskap om dessa EU-lagstiftningar, försök identifiera vilka av era affärspartners som kan komma att omfattas och inled en dialog med dem.
  • Försök förbereda er verksamhet och etablera dialog med era lokala och nationella myndigheter eftersom ni kan behöva deras hjälp att inhämta information.

Rekommendationer till EU-kommissionen:

  • Genomför en konsekvensanalys av vad den samlade effekten på EU-företag och deras leverantörer i utvecklingsländer kan bli av dessa EU-lagstiftningar.

  • Sträva efter att så snart som möjligt publicera och implementera stödåtgärder, såsom tekniskt och ekonomiskt bistånd, kapacitetsuppbyggnad, kompetensfrämjande åtgärder och åtgärder för att underlätta EU:s import för dem som direkt och indirekt påverkas av dessa EU-lagstiftningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.