Göteborgspris till Kofi Annan

Göteborgspriset för hållbar utveckling går i år till Kofi Annan och livsmedelsprojektet Tigray i Etiopien. Båda får pris för sina insatser inom området hållbar livsmedelsförsörjning.

FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan har tagit på sig ledartröjan för Afrikas gröna revolution. Tigray-projektet, ett från början lokalt initiativ riktat till småjordbrukare i norra Etiopien har resulterat i både ökade skördar och mindre slitage på miljön.

­– Jag kan inte tänka mig något värdigare, viktigare och vettigare att dela ut priset till än hållbar livsmedelsförsörjning i kombination med fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande och vicerektor på Chalmers Tekniska Högskola.

Matbehovet i världen väntas öka med ca 70 procent till år 2050 – samtidigt som en miljard människor redan i dag inte får tillräckligt med mat. Men det finns stora möjligheter att vända trenden genom att på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt låta jordbruket bli motorn i samhällsutvecklingen, menar juryn.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.