Göteborgare klimattestas på webben

Miljöförvaltningen i Göteborg har i samarbete med trafikkontoret lanserat ett webbtest där stadens invånare kan testa sig och få svart på vitt på hur stora utsläpp av koldioxid de orsakar. Frågor om boende, uppvärmning, resande, sopsortering och matvanor ska besvaras. Sedan får man sin ”dom”.

Personliga stapeldiagram visar vilka vanor som bidrar till klimatpåverkan och till sist ges tips om vad man kan göra för att minska utsläppen, till exempel cykla till jobbet, återvinna mer PET-flaskor eller köpa mer Kravmärkta livsmedel.

– Vi vill ge en aha-upplevelse, att man ser hur mycket av vårt beteende som orsakar utsläpp av växthusgaser. Och att alla faktiskt kan göra något för att minska klimatpåverkan, säger Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste