Göteborg ska få linbanor och dubbeldäckare

Kollektivtrafik Linbanor över älven, dubbeldäckare i egna körfält och längre spårvagnar. Så tänker sig Göteborgs trafikplanerare framtiden.

Göteborg ska få linbanor och dubbeldäckare
Shutterstock

De som planerar framtidens stadstrafik i Göteborg har tagit fram en målbild över hur de centrala delarna ska utvecklas fram till 2035. En avgörande faktor är att folkmängden beräknas öka med 33 procent, vilket innebär runt 800 000 invånare inom 20 år.

– Samtidigt hoppas vi att fler ska resa kollektivt. Därför behöver vi förbättra och utöka systemet. Det gör vi genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, pålitligare och enklare, säger Jörn Engström, utredningsledare på Västra Götalandsregionen.

Linbanor över älven

Bland annat planeras tre linbanelinjer över Göta älv. Den första kan stå klar redan till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Tidsvinsterna kan bli stora, passagen över älven tar bara tre-fyra minuter.

Runt en miljard investeras i den första linbanan. Fyra stycken upp till 70 meter höga torn ska byggas och en vagn med plats för 25 passagerare ska gå en gång i minuten. Kostnaden kan låta hög, men andra alternativ är mycket mer dyrare.

– En tunnel för buss eller spårvagn med motsvarande kapacitet hade kostat tre, fyra gånger mer, säger Jörn Engström.

Fler bussfiler

Utöver linbanorna planeras flera nya spårlänkar och busstråk fram till 2035. Vad som krävs är inte nya vägar i första hand, däremot fler egna körbanor.

– Vi brukar säga: ”Tänk tunnelbana, kör buss!”.

Spårvagnar kommer få en viktig funktion när Västlänken, det underjordiska projektet för regional pendeltågstrafik, blir klar framåt 2025. Eftersom det är svårt att rymmas med fler fordon i stadstrafiken kommer spårvagnarna att bli minst tio meter längre. Istället för dagens 30 meter ska de bli 40 eller 45 meter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.